ADLAB - Beelden in woorden: ADLAB richtlijnen voor audiodescriptie

Details

“Beelden in woorden: ADLAB richtlijnen voor audiodescriptie”, een handboek voor audiobeschrijvers, aspirant-audiobeschrijvers en iedereen die met audiodescriptie te maken heeft, is het hoogtepunt en de laatste realisatie van het ADLAB-project, dat door de Europese Unie gefinancierd wordt als een deel van het “Lifelong Learning” programma van het EACEA, en gecoördineerd wordt door de Universiteit van Triëst. Het doel van audiodescriptie (AD) is om blinden en slechtzienden toegang te geven tot audiovisuele materialen van allerlei aard, zoals televisieseries en films. De opzet is om een verbale beschrijving te geven van de belangrijkste informatie die op het scherm in beeld komt. Zo krijgt het publiek toegang tot de visuele informatie die bij het geluid van de film of serie hoort. Het project, waaraan acht partners van zes verschillende Europese landen werkten, werd opgestart in oktober 2011 en voltooid in september 2014. In eerste instantie werd onderzoek gedaan naar de actuele omvang van slechtziendheid in Europa en naar het huidige AD-aanbod. Daaruit bleek dat audiodescriptie in veel landen nog steeds weinig gebruikt wordt, en dat er weinig wetenschappelijke onderbouwing is, bijvoorbeeld in de vorm van universitaire opleidingsprogramma’s. Het team rond ADLAB heeft een boek geschreven (Audio Description: new perspectives illustrated), onder redactie van de collega’s van de Autonome Universiteit van Barcelona en uitgegeven bij Benjamins. In het boek worden essentiële punten en best practices van AD aangehaald om zo een academische basis aan de uitwerking van AD te geven. Daarna volgde een testfase, uitgevoerd door de collega’s aan de Universiteit van Poznań, waarin verschillende strategieën voor het schrijven van ADs gestest werden met een doelpubliek. Dat vormde de basis voor de uiteindelijk richtlijnen van dit handboek, die geschreven werden onder leiding van de collega’s van de Universiteit Antwerpen. “Beelden in woorden” biedt een innovatieve aanpak om audiobeschrijvers op te leiden: de richtlijnen zijn niet prescriptief or regulatief, maar “strategisch”. Afhankelijk van de context en specifieke kenmerken van de situatie suggereren we alternatieve oplossingen. We hopen dat het resultaat van die drie jaren van toegewijd onderzoek, samengebracht in dit boek, een hulp zal zijn voor iedereen die met de boeiende wereld van AD te maken heeft.

Browse