Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2

Delli Zotti Giovanni

Uvod


POROČILO 3.1.1
ANALIZA MIGRACIJSKIH PROCESOV, TIPOLOGIJE HOSPITALIZACIJ TER SPOLNEGA IN REPRODUKTIVNEGA ZDRAVJA MIGRANTK


Lenarčič Blaž, Sedmak Mateja, Medarić Zorana

Pravice do reproduktivnega zdravja migrantov in migrantk v mednarodnihin evropskih dokumentih

Sedmak Mateja, Medarić Zorana||Lenarčič Blaž

Demografska slika tujk v Sloveniji in Furlaniji - Julijski Krajini

Delli Zotti Giovanni, Urpis Ornella, Cernogoraz Alice, Ricci Giuseppe

Bolnišnična in ambulantna obravnava v bolnišnici Burlo Garofolo

Mugoša Marko, Stegel Bizjak Marjeta, Karnjuš Igor

Epidemiološka analiza ambulantno in bolnišnico obravnavanih tujih državljank v Bolnišnici Postojna

Urpis Ornella

Spolno zdravje in patriarhalna kultura: pričevanja žensk

Prosen Mirko, Rebec Doroteja, Bogataj Urška, Medica Karmen, Ličen Sabina, Čelhar Jan, Prosen Jana, Podobnik Martina

Spolno in reproduktivno zdravje in Družbene integracije: primer Slovenije


POROČILO 3.1.2
PRIMERJALNA ANALIZA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE IN PRIMERI DOBRE PRAKSE


Lenarčič Blaž, Sedmak Mateja, Medarić Zorana

Slovenska zakonodaja in zdravstvene pravice migrantov

Altin Roberta, Saba Veronica

Italijanska zakonodaja in zdravstvene storitve za migrantke v Trstu

Semenzato Chiara, Crisma Micaela, Sorz Alice, Scrimin Federica

Primerjalna ocena pristopov in primerov dobrih praks v zdravstvu

Altin Roberta, Saba Veronica

Antropološki pogled na zdravje migrantk v čezmejnem prostoru

Lenarčič Blaž, Sedmak Mateja, Medarić Zorana

Pregled literature, dobre prakse in študije primerov v Sloveniji

Prosen Mirko, Medica Karmen, Ličen Sabin, Rebec Doroteja, Karnjuš Igor, Bogataj Urška

Zdravstveni pristopi in prepoznavanje dobrih praks pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe migranktam: primer Slovenije

Urpis Ornella

Pogled zdravstvenih delavcev in izkušnje skupnosti priseljencev ter medkulturnih posrednikov


Priloge vprašalnik

Browse