De beelden van de Lage Landen in Italiaanse vertaling (2000-2020). Selectie, receptie en beeldvorming

Details

Hoe verloopt de literaire transfer tussen Italië en de Lage Landen? Welke selectiecriteria en trajecten worden gehanteerd bij het uitkiezen van te vertalen boeken? Welke passages van Nederlandstalige romans vertaald in het Italiaans kunnen een beeld van de Lage Landen weergeven? Hoe worden Nederlandstalige auteurs en literaire werken in Italië gepresenteerd?
Dit zijn slechts enkele van de vragen die in deze studie aan de orde komen. Aan de hand van een methodologie die vertaalwetenschap, receptiestudies en imagologie combineert, biedt dit boek een uitgebreide analyse van alles wat zich achter de schermen afspeelt bij de vertaling en productie van Nederlandstalige romans in het Italiaans tussen 2000 en 2020. Ook toont dit boek de invloed die vertalingen kunnen hebben op de perceptie van een literatuur alsook van de bevolking die deze literatuur voortgebracht heeft.

Paola Gentile is postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit van Trieste en gastonderzoekster aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Van 2016 tot 2019 heeft zij als postdoctoraal onderzoekster gewerkt aan de KU Leuven. Haar onderzoeksinteresses zijn: de sociologie van vertaling, imagologie en receptie van vertaalde literatuur. Zij is ook, samen met Jack McMartin (KU Leuven), hoofdonderzoeker van het project Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten: uitgevers van vertaalde Nederlandstalige literatuur in relatie tot het Nederlandse en Vlaamse letterenbeleid, gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.

How does the literary transfer between Italy and the Low Countries take place? Which selection criteria are used to choose the books to translate? Which passages of Dutch-language novels translated into Italian can convey an image of the Low Countries? How are Dutch-language authors and literary works represented in Italy?
These are just some of the questions addressed in this study. By combining translation studies, reception studies and imagology, this book offers a comprehensive analysis of the processes unfolding “behind the scenes” of the translation and production of Dutch-language novels in Italian between 2000 and 2020. In addition, this book shows the influence translations can have on the perception of a literature and of the people that created it.

Paola Gentile is a postdoctoral researcher at the University of Trieste and a visiting researcher at the University of Stellenbosch, South Africa. From 2016 to 2019, she worked as a postdoctoral researcher at KU Leuven. Her research interests are: the sociology of translation, imagology and the reception of translated literature. Together with Jack McMartin (KU Leuven), she is principal investigator of the project Binnenlandse vogels, buitenlandse nesten: uitgevers van vertaalde Nederlandstalige literatuur in relatie tot het Nederlandse en Vlaamse letterenbeleid [Cultural policy, international publishers and the circulation of Dutch –language literature in translation], funded by the Nederlandse Taalunie.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
 • Publication
  De beelden van de Lage Landen in Italiaanse vertaling (2000-2020). Selectie, receptie en beeldvorming
  (2021)
  GENTILE PAOLA
  Hoe verloopt de literaire transfer tussen Italië en de Lage Landen? Welke selectiecriteria en trajecten worden gehanteerd bij het uitkiezen van te vertalen boeken? Welke passages van Nederlandstalige romans vertaald in het Italiaans kunnen een beeld van de Lage Landen weergeven? Hoe worden Nederlandstalige auteurs en literaire werken in Italië gepresenteerd? Dit zijn slechts enkele van de vragen die in deze studie aan de orde komen. Aan de hand van een methodologie die vertaalwetenschap, receptiestudies en imagologie combineert, biedt dit boek een uitgebreide analyse van alles wat zich achter de schermen afspeelt bij de vertaling en productie van Nederlandstalige romans in het Italiaans tussen 2000 en 2020. Ook toont dit boek de invloed die vertalingen kunnen hebben op de perceptie van een literatuur alsook van de bevolking die deze literatuur voortgebracht heeft.
    238  3614