Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/12244
Title: Pomen prostora in časa v Driadi Gregorja Strniše
Authors: Žunkovič, Igor
Keywords: Gregor Strnišaslovenska dramatikapoetična dramaprostor in časnačelo komplementarnostslovenian dramaticspoetic dramatime and spacethe principle of complementarity
Issue Date: 1-Mar-2016
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Igor Žunkovič, "Pomen prostora in časa v Driadi Gregorja Strniše", in: Slavica Tergestina, 16 (2014/2015), pp. 40-65
Series/Report no.: Slavica Tergestina
16 (2014/2015)
Abstract: Članek obravnava prostorsko/časovno konstrukcijo dramske realnosti v Strniševi drami Driada. To je tekst, ki ne upošteva treh enotnosti in vseskozi niza fantastične elemente ter prehaja med zelo različnimi dogajalnimi mesti in zgodovinskimi časi. A Strniševa zgodba prav s temi prehajanji in izrazito fantastiko konstruira resničnost, ki obstaja za tistim, kar je vidno na prvi pogled. Prehajanje od velikega k majhnemu in obratno ali od kratkotrajnega k večnemu ustvarja napetost med tragičnim in komičnim vidikom sveta. Zato je igra groteskna. To pa ji daje tudi izrazit etični naboj, saj kaže razliko med pesniško resničnostjo sveta in malomeščansko štacunarsko miselnostjo, kakor Strniša pravi sodobni potrošniški družbi.
The article analyses the space/time construction of reality in Driada, one of Gregor Strniša’s most unusual works. The drama does not follow the aristotelian rules of the three unities. Furthermore, it easily changes between different historical periods and places and therefore constructs a virtual reality, which exists behind what can be seen through limited human experience of the world. The transitions from the biggest to the smallest and from the past to the future are distinguished features ot the grotesque image of reality. The grotesqe character of the play gives rise to an ethic dimension, which sees the contradiction between the poetic comprehension of the world and its everyday consumer logic.
URI: http://hdl.handle.net/10077/12244
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Appears in Collections:Slavica Tergestina 16 (2014/2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_slavicaTer_2015_Zunkovic.pdf190.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

362
Last Week
0
Last month
1
checked on Oct 18, 2018

Download(s)

387
checked on Oct 18, 2018

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons