Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/12245
Title: Odrealniony realizm… O „Trzech studiach na temat realizmu” Zbigniewa Herberta
Authors: Bobryk, Roman
Keywords: Zbigniew Herbertpolska poezja XX wiekupoezja o sztucerealizmPolish poetry of the twentieth centurypoetry about artrealism
Issue Date: 1-Mar-2016
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Roman Bobryk, "Odrealniony realizm… O „Trzech studiach na temat realizmu” Zbigniewa Herberta", in: Slavica Tergestina, 16 (2014/2015), pp. 66-85
Series/Report no.: Slavica Tergestina
16 (2014/2015)
Abstract: 
Artykuł jest próbą interpretacji wiersza
Zbigniewa Herberta Trzy studia
na temat realizmu z tomu Hermes, pies
i gwiazda (1957). Utwór ten zbudowany
jest z trzech odrębnych całostek
prezentujących różne typy realizmu.
Wszystkie koncepcje realizmu zostają
w wierszu zdemaskowane i zanegowane
(odrzucone). Dwie pierwsze zostają
odrzucone (podważone) w sposób
bezpośredni, natomiast w przypadku
trzeciego realizmu posłużył się poeta
ironią w jego prezentacji.

The article presents an analysis of
Zbigniew Herbert’s (1924–1998) poem
Trzy studia na temat realizmu (Three
Studies on Realism) from a selection
Hermes, pies i gwiazda (1957). The poem
consists of three thematically separated
parts, presenting different types of
realism. All the concepts of realism became
deconstructed and rejected: the
first two were rejected directly, while
the third was ironically addressed.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/12245
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Appears in Collections:Slavica Tergestina 16 (2014/2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
03_slavicaTer_2015_Bobryk.pdf229.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 5

1,559
Last Week
2
Last month
checked on Oct 23, 2020

Download(s)

2,306
checked on Oct 23, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons