Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/12245
Title: Odrealniony realizm… O „Trzech studiach na temat realizmu” Zbigniewa Herberta
Authors: Bobryk, Roman
Keywords: Zbigniew Herbertpolska poezja XX wiekupoezja o sztucerealizmPolish poetry of the twentieth centurypoetry about artrealism
Issue Date: 1-Mar-2016
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Roman Bobryk, "Odrealniony realizm… O „Trzech studiach na temat realizmu” Zbigniewa Herberta", in: Slavica Tergestina, 16 (2014/2015), pp. 66-85
Series/Report no.: Slavica Tergestina
16 (2014/2015)
Abstract: Artykuł jest próbą interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta Trzy studia na temat realizmu z tomu Hermes, pies i gwiazda (1957). Utwór ten zbudowany jest z trzech odrębnych całostek prezentujących różne typy realizmu. Wszystkie koncepcje realizmu zostają w wierszu zdemaskowane i zanegowane (odrzucone). Dwie pierwsze zostają odrzucone (podważone) w sposób bezpośredni, natomiast w przypadku trzeciego realizmu posłużył się poeta ironią w jego prezentacji.
The article presents an analysis of Zbigniew Herbert’s (1924–1998) poem Trzy studia na temat realizmu (Three Studies on Realism) from a selection Hermes, pies i gwiazda (1957). The poem consists of three thematically separated parts, presenting different types of realism. All the concepts of realism became deconstructed and rejected: the first two were rejected directly, while the third was ironically addressed.
URI: http://hdl.handle.net/10077/12245
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Appears in Collections:Slavica Tergestina 16 (2014/2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_slavicaTer_2015_Bobryk.pdf229.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

983
Last Week
3
Last month
39
checked on Oct 17, 2018

Download(s)

1,440
checked on Oct 17, 2018

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons