Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/10077/20378
Titolo: Wizualność w polskiej poezji międzywojennej
Titoli alternativi: Visuality in Polish Interwar Poetry
Autore/i: Sobieraj, Sławomir
Parole chiave: poezja wizualnapoezja polska XX wiekupolska awangarda literackavisual poetrypolish poetry of the XXth centurypolish literary avant garde
Data: 2017
Editore: EUT Edizioni Università di Trieste
Citazione: Sławomir Sobieraj, "Wizualność w polskiej poezji międzywojennej", in "Slavica Tergestina 19 (2017/II)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 80-104
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Autor przedstawia w zarysie zagadnienie wizualności poezji polskiej w okresie międzywojennym. Omawia przemiany awangardowe w kulturze europejskiej początku XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem
narodzin poezji wizualnej w kręgu futuryzmu i dadaizmu. Dokonuje klasyfikacji utworów lirycznych w zakresie podjętej problematyki, wskazując na ich związki ze sztukami plastycznymi. Do najważniejszych typów poezji wizualnej zalicza wiersze: figuratywne, werbalno-ikoniczne z elementami graficznymi jako intekstami i typograficzne. Na przykładzie tekstów Tytusa Czyżewskiego, Stanisława Młodożeńca, Anatola Sterna i innych
przedstawia różnorodne sposoby wizualizacji wiersza w praktyce twórców awangardowych.

The author outlines the problem of visuality of Polish poetry in the interwar period. He discusses the avant-garde transformations in European culture of the beginning of the 20th century emphasizing the birth of visual poetry in the field of Futurism and Dadaism. He classifies lyrical texts within the scope of the problem pointing at their relations with visual arts. According to the author, the most important types of poems associated with visual poetry are: figurative poems, verbal-iconic poems with graphic elements as in-texts
and typographical poems. The author presents various ways of poem visualization in the works of the avant-garde artists with an example of the texts written by Tytus Czyżewski, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern and others.
Tipologia: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/20378
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
È visualizzato nelle collezioni:Slavica Tergestina 19 (2017/II)

File in questo documento:
File Descrizione DimensioniFormato
SlavicaTer_19_2017_2_Sobieraj.pdf442.8 kBAdobe PDFMiniatura
Visualizza/apri
Visualizza tutti i metadati del documento


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on 3-dic-2019

Download(s)

368
checked on 3-dic-2019

Google ScholarTM

Check


Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons Creative Commons