Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/20379
Title: „Nieprzystosowana jestem” Narracja maladyczna w Opowieści dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej
Other Titles: “Awkward I am …” Maladic narrative in Halina Poświatowska’s A Tale for a Friend
Authors: Morzyńska-Wrzosek, Beata
Keywords: narracja maladycznaproza autobiograficznagatunkowa hybrydatożsamośćnieprzystosowaniedoświadczanie chorobychoroba nieuleczalnalęk przed wyzdrowieniemmaladic narrativeautobiographical prosegenre hybrididentitynon-adaptationexperiencing a diseaseincurable diseasethe fear of recovery
Issue Date: 2017
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Beata Morzyńska-Wrzosek, "„Nieprzystosowana jestem” Narracja maladyczna w Opowieści dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej", in "Slavica Tergestina 19 (2017/II)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 106-138
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Artykuł omawia główne cechy narracji maladycznej skonkretyzowanej w Opowieści dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej. Skupia się na niestereotypowych aspektach doświadczania siebie w chorobie. Omawia współwystępowanie niedogodności psychosomatycznych, których źródłem jest nieuleczalna choroba serca, lęku przed śmiercią oraz lęku przed całkowitym wyzdrowieniem. Poświadcza, że udana operacja nie uwolniła poetki od myślenia o utracie i oczekiwania na to, co wydarzyć się musi.

The article presents the main features of maladic narrative concretized in A Tale for a Friend by Halina Poświatowska. It focuses on non-stereotypical aspects of the experience of self in disease. The article discusses concomitance of psychosomatic inconvenience, which main source are: incurable heart disease, the fear of death and the fear of full recovery. It also proves that successful surgery hasn’t released the author from thinking about loss and waiting for something that must inevitably happen.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/20379
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 19 (2017/II)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_19_2017_2_MorzynskaWrzosek.pdf234.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

107
checked on May 27, 2019

Download(s)

79
checked on May 27, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons