Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/20380
Title: 23 dowody na to, że życie jest podróżą Poemat odjazdu Andrzeja Mandaliana
Other Titles: 23 Pieces of Evidence showing that Life is a Journey… Poemat odjazdu by Andrzej Mandalian
Authors: Bobryk, Roman
Keywords: Andrzej Mandalianpoezja polska XX wiekucykl poetyckiPolish poetry of the XXth centurypoetic cycle
Issue Date: 2017
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Roman Bobryk, "23 dowody na to, że życie jest podróżą Poemat odjazdu Andrzeja Mandaliana", in "Slavica Tergestina 19 (2017/II)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 140-162
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Artykuł jest próbą odczytania wydanego w 2008 roku tomu wierszy Andrzeja Mandaliana Poemat odjazdu. Tom ten traktuje się jako spójny tekst. W warstwie tematycznej spójność ta konstruowana jest przez fakt powiązania
wszystkich utworów z przestrzenią Dworca Centralnego w Warszawie. W planie symbolicznym wszechobecny w zbiorku motyw podróży należy odczytywać jako metaforyczny obraz ludzkiego życia.

The article is an attempt of deciphering Andrzej Mandalian’s 2008 volume of poems titled Poemat odjazdu. The volume is treated as a coherent piece of literature. On the thematic level, the cohesion is constructed through the connection of every poem with the Warsaw Central Railway Station. In the symbolic plan, the omnipresent motif of journey is to be interpreted as a metaphorical description of human life.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/20380
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 19 (2017/II)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_19_2017_2_Bobryk.pdf214.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

120
Last Week
0
Last month
checked on Nov 4, 2019

Download(s)

54
checked on Nov 4, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons