Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/20380
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBobryk, Romanit
dc.date.accessioned2018-03-06T10:28:33Z-
dc.date.available2018-03-06T10:28:33Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationRoman Bobryk, "23 dowody na to, że życie jest podróżą Poemat odjazdu Andrzeja Mandaliana", in "Slavica Tergestina 19 (2017/II)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 140-162it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/20380-
dc.description.abstractArtykuł jest próbą odczytania wydanego w 2008 roku tomu wierszy Andrzeja Mandaliana Poemat odjazdu. Tom ten traktuje się jako spójny tekst. W warstwie tematycznej spójność ta konstruowana jest przez fakt powiązania wszystkich utworów z przestrzenią Dworca Centralnego w Warszawie. W planie symbolicznym wszechobecny w zbiorku motyw podróży należy odczytywać jako metaforyczny obraz ludzkiego życia.it
dc.description.abstractThe article is an attempt of deciphering Andrzej Mandalian’s 2008 volume of poems titled Poemat odjazdu. The volume is treated as a coherent piece of literature. On the thematic level, the cohesion is constructed through the connection of every poem with the Warsaw Central Railway Station. In the symbolic plan, the omnipresent motif of journey is to be interpreted as a metaphorical description of human life.it
dc.language.isoplit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAndrzej Mandalianit
dc.subjectpoezja polska XX wiekuit
dc.subjectcykl poetyckiit
dc.subjectPolish poetry of the XXth centuryit
dc.subjectpoetic cycleit
dc.title23 dowody na to, że życie jest podróżą Poemat odjazdu Andrzeja Mandalianait
dc.title.alternative23 Pieces of Evidence showing that Life is a Journey… Poemat odjazdu by Andrzej Mandalianit
dc.typeArticle-
dc.identifier.eissn2283-5482-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1pl-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypearticle-
Appears in Collections:Slavica Tergestina 19 (2017/II)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_19_2017_2_Bobryk.pdf214.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

132
Last Week
0
Last month
checked on Dec 15, 2019

Download(s)

59
checked on Dec 15, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons