Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/10077/20381
Titolo: Poetyckie sensuarium Zbigniewa Herberta (sformułowanie problemu i perspektywy badawcze)
Titoli alternativi: Poetic Sensorium of Zbigniew Herbert: Formulating Research Problem and Perspectives
Autore/i: Sioma, Radosław
Parole chiave: Zbigniew Herbertpoezja polska XX wiekusensualizm poetyckiZbigniew HerbertPolish poetry of the XXth centurypoetic sensualism
Data: 2017
Editore: EUT Edizioni Università di Trieste
Citazione: Radosław Sioma, "Poetyckie sensuarium Zbigniewa Herberta (sformułowanie problemu i perspektywy badawcze)", in "Slavica Tergestina 19 (2017/II)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 164-184
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę zmysłowości w poezji Zbigniewa Herberta. Wstępnie wyróżnia się tu trzy odmiany sensualizmu. Pierwszy z nich ma charakter percepcyjny i związany jest z dekonstruowaną przez poetę idealistyczną (esencjalistyczną) opozycją istoty i zjawiska. Drugi to sensualizm afektywny, który wiąże się z rozkoszą i cierpieniem. Trzeci natomiast – sensualizm metafizyczny, prowadzi ku pojęciu modernistycznej epifanii.

The article is an introduction to the issues of sensuality in Zbigniew Herbert’s poetry. In which we can distinguish three types of sensualism. The first one is perceptive and connected to the idealistic (essentialist) opposition of essence (idea) and phenomena, which is being deconstructed by the poet. The second one is affective sensualism, which is related to experiencing pleasure and suffering. Following one, metaphysical sensualism, leads to the notion of modernist epiphanies.
Tipologia: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/20381
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
È visualizzato nelle collezioni:Slavica Tergestina 19 (2017/II)

File in questo documento:
File Descrizione DimensioniFormato
SlavicaTer_19_2017_2_Sioma.pdf203.17 kBAdobe PDFMiniatura
Visualizza/apri
Visualizza tutti i metadati del documento


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on 25-ott-2019

Download(s)

59
checked on 25-ott-2019

Google ScholarTM

Check


Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons Creative Commons