Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/20381
Title: Poetyckie sensuarium Zbigniewa Herberta (sformułowanie problemu i perspektywy badawcze)
Other Titles: Poetic Sensorium of Zbigniew Herbert: Formulating Research Problem and Perspectives
Authors: Sioma, Radosław
Keywords: Zbigniew Herbertpoezja polska XX wiekusensualizm poetyckiZbigniew HerbertPolish poetry of the XXth centurypoetic sensualism
Issue Date: 2017
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Radosław Sioma, "Poetyckie sensuarium Zbigniewa Herberta (sformułowanie problemu i perspektywy badawcze)", in "Slavica Tergestina 19 (2017/II)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 164-184
Journal: Slavica Tergestina 
Part of: Slavica Tergestina 19 (2017/II)
Abstract: Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę zmysłowości w poezji Zbigniewa Herberta. Wstępnie wyróżnia się tu trzy odmiany sensualizmu. Pierwszy z nich ma charakter percepcyjny i związany jest z dekonstruowaną przez poetę idealistyczną (esencjalistyczną) opozycją istoty i zjawiska. Drugi to sensualizm afektywny, który wiąże się z rozkoszą i cierpieniem. Trzeci natomiast – sensualizm metafizyczny, prowadzi ku pojęciu modernistycznej epifanii.
The article is an introduction to the issues of sensuality in Zbigniew Herbert’s poetry. In which we can distinguish three types of sensualism. The first one is perceptive and connected to the idealistic (essentialist) opposition of essence (idea) and phenomena, which is being deconstructed by the poet. The second one is affective sensualism, which is related to experiencing pleasure and suffering. Following one, metaphysical sensualism, leads to the notion of modernist epiphanies.
URI: http://hdl.handle.net/10077/20381
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 19 (2017/II)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_19_2017_2_Sioma.pdf203.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Nov 18, 2018

Download(s)

35
checked on Nov 18, 2018

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons