Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/23793
Title: Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2
Editors: Delli Zotti, Giovanni
Keywords: socialna integracijaspolno in reproduktivno zdravjevarovanja spolneg
Issue Date: 2018
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Giovanni Delli Zotti, “Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 158
Part of: Antropološki pogled na zdravje migrantk v čezmejnem prostoru
Italijanska zakonodaja in zdravstvene storitve za migrantke v Trstu
Priloge vprašalnik
Pages: 158
Abstract: 
Projekt INTEGRA — Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje, sofinanciran v sklopu programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014–2020, se je lotil doslej manj raziskane teme, in sicer varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci, kar izrazito vpliva na spolno in reproduktivno zdravje žensk. Vodilni partner projekta je Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede in Oddelek za vede o zdravju. Sodelovali so kot projektni partnerji bolnišnica IRCCS Burlo Garofolo, bolnišnica Postojna in Univerza na Primorskem – Fakulteta za vede o zdravju, pridruženi partner je pa Združenje ANOLF.
Type: Book
URI: http://hdl.handle.net/10077/23793
ISBN: 978-88-5511-031-0
eISBN: 978-88-5511-029-7
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat
INTEGRA_REPORT_SLOVENO_online.pdffull text22.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
COPERTINA_Report_INTEGRA_SLOVENO.jpg363.66 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

177
checked on Oct 2, 2022

Download(s) 50

649
checked on Oct 2, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons