Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24099
Title: Demografska slika tujk v Sloveniji in Furlaniji - Julijski Krajini
Authors: Sedmak, Mateja
Medarić, Zorana
Lenarčič, Blaž
Issue Date: 2018
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Mateja Sedmak, Zorana Medarić, Blaž Lenarčič, Moreno Zago, "Demografska slika tujk v Sloveniji in Furlaniji - Julijski Krajini", in: “Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 15-35
Contents: Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2
Type: Book
URI: http://hdl.handle.net/10077/24099
ISBN: 978-88-5511-030-3
eISBN: 978-88-5511-028-0
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat
2_INTEGRA_REPORT_SLO.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons