Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24101
Title: Epidemiološka analiza ambulantno in bolnišnico obravnavanih tujih državljank v Bolnišnici Postojna
Authors: Mugoša, Marko
Stegel Bizjak, Marjeta
Karnjuš, Igor
Issue Date: 2018
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Marko Mugoša, Marjeta Stegel Bizjak, Igor Karnjuš, "Epidemiološka analiza ambulantno in bolnišnico obravnavanih tujih državljank v Bolnišnici Postojna", in: “Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in prime. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2ri dobrih praks”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 55-59
Contents: Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2
URI: http://hdl.handle.net/10077/24101
ISBN: 978-88-5511-030-3
eISBN: 978-88-5511-028-0
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in prime. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2ri dobrih praks

Files in This Item:
File Description SizeFormat
4_INTEGRA_REPORT_SLO.pdf129.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons