Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24108
Title: Pregled literature, dobre prakse in študije primerov v Sloveniji
Authors: Lenarčič, Blaž
Sedmak, Mateja
Medarić, Zorana
Issue Date: 2018
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Blaž Lenarčič Mateja Sedmak, Zorana Medarić, "Pregled literature, dobre prakse in študije primerov v Sloveniji", in: “Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 116-125
Contents: Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2
Type: Book Chapter
URI: http://hdl.handle.net/10077/24108
ISBN: 978-88-5511-030-3
eISBN: 978-88-5511-028-0
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat
11_INTEGRA_REPORT_SLO.pdf150 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

7
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons