Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24108
Title: Pregled literature, dobre prakse in študije primerov v Sloveniji
Authors: Lenarčič, Blaž
Sedmak, Mateja
Medarić, Zorana
Issue Date: 2018
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Blaž Lenarčič Mateja Sedmak, Zorana Medarić, "Pregled literature, dobre prakse in študije primerov v Sloveniji", in: “Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 116-125
Contents: Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2
Type: Book Chapter
URI: http://hdl.handle.net/10077/24108
ISBN: 978-88-5511-030-3
eISBN: 978-88-5511-028-0
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat
11_INTEGRA_REPORT_SLO.pdf150 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Oct 2, 2022

Download(s)

111
checked on Oct 2, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons