Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24109
Title: Zdravstveni pristopi in prepoznavanje dobrih praks pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe migranktam: primer Slovenije
Authors: Prosen, Mirko
Medica, Karmen
Ličen, Sabina
Rebec, Doroteja
Karnjuš, Igor
Bogataj, Urška
Issue Date: 2018
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Mirko Prosen, Karmen Medica, Sabina Ličen, Doroteja Rebec, Igor Karnjuš, Urška Bogataj, "Zdravstveni pristopi in prepoznavanje dobrih praks pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe migranktam: primer Slovenije", in: “Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 126-135
Contents: Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in primeri dobrih praks. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2
URI: http://hdl.handle.net/10077/24109
ISBN: 978-88-5511-030-3
eISBN: 978-88-5511-028-0
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk težave in prime. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.1.1 in 3.1.2ri dobrih praks

Files in This Item:
File Description SizeFormat
12_INTEGRA_REPORT_SLO.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons