Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/2420
Title: O nacional'nom poete
Authors: Verč, Ivan
Issue Date: May-2004
Publisher: Università degli Studi di Trieste - Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
Series/Report no.: Slavica Tergestina
11-12
Abstract: 
“Nacionalni pesnik” je zgodovinska nehomogena kategorija in je zato odvisna od načina konstituiranja nacionalne skupnosti pri posameznih evropskih narodih. Pri tem je potrebno razlikovati med kulturami, ki so se kot politična enota udejanili tudi mimo kategorije nacionalne identifikacije (na primer večnacionalna cesarstva), kulturami, ki so v 19. Stoletju uspeli ali zmogli strniti narodno in nacionalno idejo (na primer Italija, Nemčija ali Grčija) in kulturami, ki so se kot nacija pojavili pozneje (na primer Slovenija). Za prvi tip je značilna odsotnost samega pojma o nacionalnem pesniku, za drugi neenakost v kvaliteti literarnega in političnega znaka, za tretji pa težnja k vzpostavljanju enakovrednega razmerja med obema. Za tretji tip se kategorija nacionalnega pesnika izrisuje kot oksimoron, ki združuje dva antitetična pojma: pesnika kot paradigmo za nenormiranost ustvarjalnega subjekta in nacijo kot paradigmo za normo. Uspešna razrešitev protislovja je mogoča le ob zavesti o lastni kulturi kot celovitem tekstu kulture (Lotman), ki vsak pojav v svoji preteklosti opazuje kot izomorfno manifestacijo iste vrednostne lestvice. Zavest o lastni kulturi kot kulturi raznorodnih in tudi protislovnih tekstov, naravno prisotnih v vsaki skupnosti, je v tem primeru drugotnega ali ničnega pomena. Kanonizacija Prešernove Zdravljice kot nacionalne himne jasno kaže na eno od sodobnih tendenc v slovenski kulturi, ki želi opomenjati svojo preteklost v ključu enovitega teksta kulture kot jamstva za genetsko kompaktnost samoidentifikacijskega kulturnega modela. Ta proces, ki ga sicer v različnih obdobjih poznajo vsi evropski narodi, zgovorno priča o dvojni podobi sodobnega slovenskega kulturnega modela samoidentifikacije, ki je svojo poldrugo stoletje trajajočo težnjo po uveljavljanju “razlike” v odnosu do “drugega” (kulturi tekstov) maksimalno in morda tudi paradoksalno udejanil s simboličnim uzakonjenjem Prešernovih verzov kot enovitega in “večnega” teksta kulture v odnosu do samega sebe.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/2420
Appears in Collections:Slavica Tergestina 11-12.

Files in This Item:
File Description SizeFormat
02.pdf236.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 20

962
Last Week
7
Last month
checked on Oct 28, 2020

Download(s)

1,299
checked on Oct 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.