Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/2422
Title: "The Fraction Man": Anthropology of Cyclops
Authors: Čale, Morana
Issue Date: May-2004
Publisher: Università degli Studi di Trieste - Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
Series/Report no.: Slavica Tergestina
11-12
Abstract: Čitanje pripovjednog teksta postavlja problem konstrukcije “čovjeka od riječi” kao verbalno-antropološkog reprezentacijskog sklopa, koji tvori neodlučivu granicu izmenu poimanja književnog lika, s jedne strane, kao retoričke funkcije diskursa odnosno iskazivanja, a s druge, kao predmeta referencijalne iluzije utemeljene na postupku apstrahiranju diskurzivnog tkiva u korist semantičkog “sadržaja” iskaza. U članku ponuneno tumačenje romana Kiklop (1965) Ranka Marinkovića razmatra mogućnost da se tekst analizira tragom Barthesove teze prema kojoj “tekst ima ljudski oblik, on je obličje, anagram tijela” metodologijom Lacanove psihoanalitičke semiotike koja usvaja de Saussureov strukturalistički model znaka, sjedinjujući u pojmu označitelja pitanje vizualno-mimetičke, dvojničko-zrcalne konstitucije i problematične očitljivosti slike tijela, odnosno identiteta, s jedne strane teksta i intertekstualnosti, a s druge, ljudskog subjekta i intersubjektivnosti, odnosno, Girardovim terminima, individue i “interdividualnosti”, te s njime skopčane metafore antropofagije, sljepila/slabovidnosti i diobenog falomorfnog pogleda.
URI: http://hdl.handle.net/10077/2422
Appears in Collections:Slavica Tergestina 11-12.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.pdf317.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

679
checked on Oct 22, 2018

Download(s)

2,264
checked on Oct 22, 2018

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.