Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24682
Title: Čistka kultur? Seveda. Tako kot njihovo svinjanje
Other Titles: Purge of Cultures? Of Course. Same as dirtying them
Authors: Javornik, Miha
Keywords: Suprematistično zrcaloM. Epštejnčiščenje kulturesinusoidaD. Čiževski / V. Vernadski,noospherenoosferaSuprematistic MirrorM. Epsteinpurification of culturessinusoidD. Chizhevsky / V. Vernadsky
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Miha Javornik, "Čistka kultur? Seveda. Tako kot njihovo svinjanje" in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 28-49
Journal: Slavica Tergestina
Abstract: 
Eden vodilnih ameriško-ruskih
filozofov in kulturologov M. Epštejn
je napisal zanimivo razpravo o pomembnosti
(samo)čiščenja v naravi.
Postavimo si vprašanje: je razmišljanje
mogoče prenesti na kulturo?
Za osnovo nam služi kratki manifest
K. Maleviča Suprematistično zrcalo, saj
pomeni odskočno desko za razmislek
o ponovljivih procesih svinjanja/
omadeževanja in čiščenja v razvoju
kulture. Za ponazorilo in utemeljitev
povedanega sežemo k Malevičevim
sodobnikom: k Vladimirju Vernadskemu
in Dmitriju Čiževskemu. Oba sta
razvila pomembno spoznanje: prvi
o noosferi, drugi o cikličnih sinusoidnih
kulturnih procesih.

One of the leading American-Russian
philosophers and culturologists M.
Epstein has written an interesting discussion
about the importance of (self)
cleaning in nature. We ask ourselves:
can this idea be transferred to culture?
As a starting point, we use the short
manifest of K. Malevich The Suprematist
Mirror, as it represents a stepping
stone for the consideration of repeatable
processes of polluting and
cleaning in the development of culture.
To illustrate the above, we recall Malevich’s
contemporaries: Vladimir Vernadsky
and Dmitry Chizhevsky. Both
developed important insights: the first
on the noosphere, the other on cyclic
sinusoidal cultural processes.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/24682
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/24682
Rights: CC0 1.0 Universal
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_03-Javornik.pdf206.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

52
Last Week
8
Last month
checked on Aug 14, 2020

Download(s)

38
checked on Aug 14, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons