Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24682
Title: Čistka kultur? Seveda. Tako kot njihovo svinjanje
Other Titles: Purge of Cultures? Of Course. Same as dirtying them
Authors: Javornik, Miha
Keywords: Suprematistično zrcaloM. Epštejnčiščenje kulturesinusoidaD. Čiževski / V. Vernadski,noospherenoosferaSuprematistic MirrorM. Epsteinpurification of culturessinusoidD. Chizhevsky / V. Vernadsky
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Miha Javornik, "Čistka kultur? Seveda. Tako kot njihovo svinjanje" in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 28-49
Journal: Slavica Tergestina
Abstract: 
Eden vodilnih ameriško-ruskih
filozofov in kulturologov M. Epštejn
je napisal zanimivo razpravo o pomembnosti
(samo)čiščenja v naravi.
Postavimo si vprašanje: je razmišljanje
mogoče prenesti na kulturo?
Za osnovo nam služi kratki manifest
K. Maleviča Suprematistično zrcalo, saj
pomeni odskočno desko za razmislek
o ponovljivih procesih svinjanja/
omadeževanja in čiščenja v razvoju
kulture. Za ponazorilo in utemeljitev
povedanega sežemo k Malevičevim
sodobnikom: k Vladimirju Vernadskemu
in Dmitriju Čiževskemu. Oba sta
razvila pomembno spoznanje: prvi
o noosferi, drugi o cikličnih sinusoidnih
kulturnih procesih.

One of the leading American-Russian
philosophers and culturologists M.
Epstein has written an interesting discussion
about the importance of (self)
cleaning in nature. We ask ourselves:
can this idea be transferred to culture?
As a starting point, we use the short
manifest of K. Malevich The Suprematist
Mirror, as it represents a stepping
stone for the consideration of repeatable
processes of polluting and
cleaning in the development of culture.
To illustrate the above, we recall Malevich’s
contemporaries: Vladimir Vernadsky
and Dmitry Chizhevsky. Both
developed important insights: the first
on the noosphere, the other on cyclic
sinusoidal cultural processes.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/24682
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/24682
Rights: CC0 1.0 Universal
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_03-Javornik.pdf206.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

170
checked on Jan 29, 2023

Download(s)

110
checked on Jan 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons