Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24683
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPranjić, Kristinait
dc.date.accessioned2019-05-27T09:02:21Z-
dc.date.available2019-05-27T09:02:21Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationKristina Pranjić, "Brezpredmetnost in ekonomičnost v poeziji", in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 50-68it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/24683-
dc.description.abstractV članku je predstavljen odnos Kazimira Maleviča do poezije, ki ga je ta slikar in teoretik umetnosti izrazil v svojem traktatu O poeziji (1918–19). Malevič je veliko sodeloval s futurističnimi pesniki, njegovo razmišljanje o suprematizmu in brezpredmetmetnosti v umetnosti pa je v svojih delih najbolj dosledno upošteval pesnik Aleksej Kručonih. Tako v zaumni poeziji (eksces jezika) kot tudi poznih rokopisnih knjigah iz kavkaškega obdobja (odsotnost jezika, črka kot vizualni element) Kručoniha se kažejo osnovni koncepti (ritem, gibanje in mirovanje, načelo ekonomičnosti), s pomočjo katerih Malevič teoretsko osnuje suprematistično umetnost in oriše možnost brezpredmetnega sveta.it
dc.description.abstractThe article presents Kazimir Malevich’s theory of poetry that he expressed in his treatise On Poetry (1918–19). Malevich collaborated with futurist poets on many occasions; particularly the poet Aleksei Kruchenykh used same concepts as Malevich to develop his poetical expression. We can track this in his so called transmental poetry or zaum (excess of language) as well as in the late handwritten books from the Caucasian period (absence of language, letter as a visual element). Same concepts (rhythm, movement and stillness, principle of economy) are used, with which Malevich theoretically established his new movement in art – Suprematism, and described the possibility of the objectless world.it
dc.language.isoslit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectKazimir Malevičit
dc.subjectsuprematizemit
dc.subjectAleksej Kručonihit
dc.subjectruski futurizemit
dc.subjectpoezijait
dc.subjectzaumni jezikit
dc.subjectrokopisneit
dc.subjectknjigeit
dc.subjectritemit
dc.subjectgibanje in mirovanjeit
dc.subjectnačelo ekonomičnostiit
dc.subjectKazimir Malevichit
dc.subjectSuprematismit
dc.subjectAleksei Kruchenykhit
dc.subjectRussian Futurismit
dc.subjectPoetryit
dc.subjecttransmental language (zaum)it
dc.subjecthandwritten booksit
dc.subjectrhythmit
dc.subjectmovement and stillnessit
dc.subjectprinciple of economyit
dc.titleBrezpredmetnost in ekonomičnost v poezijiit
dc.title.alternativeObjectlessness and Economy in Poetryit
dc.typeArticleit
dc.identifier.doi10.13137/2283-5482/24683-
dc.identifier.eissn2283-5482-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1sl-
item.openairetypearticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_04-Pranjic.pdf417.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

215
checked on Mar 21, 2023

Download(s)

99
checked on Mar 21, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons