Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24685
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAnđelković, Bojanit
dc.date.accessioned2019-05-27T10:03:12Z-
dc.date.available2019-05-27T10:03:12Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationBojan Anđelković, "'Skrivnost' Črnega kvadrata: obrnjena perspektiva" in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 96-113it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/24685-
dc.description.abstractČlanek ponuja eno izmed možnih genealogij najbolj emblematične umetnine suprematizma in ruske avantgarde nasploh – Črnega kvadrata Kazimirja Maleviča. In sicer, od njegove prve »prikazni« v letu 2013 v kubofuturistični operi Zmaga nad Soncem do razvpite Zadnje futuristične razstave iz leta 2015. Prispevek tematizira vse v povezavi s teatrom oz. genealogijo gledališke perspektive, prek koncepta t.i. »obrnjene perspektive«, kot ga razvija ruski svečenik, mistik, filozof in matematik Pavel Florenski v istoimenskem delu iz leta 1922, ter koncepcij resničnega in lažnega gledališča v Nietzschejevem zgodnjem delu Rojstvo tragedije iz duha glasbe.it
dc.description.abstractThe article offers one of the possible genealogies of the most emblematic Suprematist artwork and the Russian avant-garde in general: Black Square by Kazimir Malevich. Covering the period from its first ‘apparition’ in 1913 in the Cubo-Futuristic opera Victory over the Sun to the infamous Last Futuristic Exhibition in 2015, it deals with everything related to the theatre or the genealogy of theatrical perspective through the concept of the so-called ‘reverse perspective’ as developed by the Russian priest, mystic, philosopher and mathematician, Pavel Florensky, in the eponymous work from 1922, and the conceptions of the real and false theatre in the Nietzsche’s early work The Birth of Tragedy from the Spirit of Music.it
dc.language.isoslit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectČrni kvadratit
dc.subjectKazimir Malevičit
dc.subjectsuprematizemit
dc.subjectperspektivizem,it
dc.subjectobrnjena perspektivait
dc.subjectPavel Florenskiit
dc.subjectzaumit
dc.subjectvečdimenzionalnostit
dc.subjectprojektivnostit
dc.subjectikonopisjeit
dc.subjectBlack Squareit
dc.subjectKazimir Malevichit
dc.subjectSuprematismit
dc.subjectperspectivismit
dc.subjectreverse perspectiveit
dc.subjectPavel Florenskyit
dc.subjectzaumit
dc.subjectmultidimensionalityit
dc.subjectprojectivityit
dc.subjecticonographyit
dc.title»Skrivnost« Črnega kvadrata: obrnjena perspektivait
dc.title.alternativeThe "Mystery" of the Black Square: Reverse Perspectiveit
dc.typeArticleit
dc.identifier.doi10.13137/2283-5482/24685-
dc.identifier.eissn2283-5482-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1sl-
item.openairetypearticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_06-Andjelkovic.pdf193.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

244
checked on Mar 30, 2023

Download(s)

120
checked on Mar 30, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons