Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24686
Title: Kvantna paradigma in njen spiritualni odsev: Ultimativna umetnost Kazimira Maleviča
Other Titles: Quantum Paradigm and Its Spiritual Resemblance: The Ultimate Art of Kasimir Malevich
Authors: Kukovec, Dunja
Keywords: čustvoinformacijaepistemologijakozmologijakvantna paradigmamodernizemspiritualizemstarokrščanskaumetnostzavedanjezavestawarenessconsciousnesscosmologymodernismearly-christian artemotionepistemologyinformationquantum paradigmspirituality
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Dunja Kukovec, "Kvantna paradigma in njen spiritualni odsev: Ultimativna umetnost Kazimira Maleviča" in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 114-132
Journal: Slavica Tergestina
Abstract: 
Pričujoče besedilo govori o možnostih
novega branja moderne, natančneje
suprematistične umetnosti. Modernistični
kontekst nadgradimo s kvantno
paradigmo, katere zakoni imajo bolj
spiritualni kot mehansko-materialističen
značaj. Skozi tri Malevičeve slike
– Črni kvadrat, Belo na belem in Osem
rdečih pravokotnikov predlagamo predmetno
konotacijo, ki je na nek način
v nasprotju s suprematizmom. Suprematistično
ne-predmetno predrugačimo
v smislu intuitivnega doživljanja
stvarnosti, takšne kot je v resnici.
Skozi različne primere in perspektive
preidemo do sklepa besedila v katerem
zagovarjamo, da je nazadnjaški miselni
red »ali-ali« potrebno zamenjati z misliti
»oboje hkrati«. Namreč, samo z inkluzivnim
mišljenjem, ki ne izloča, niti
ne obsoja, lahko zaobjamemo stvarnost
stalnice procesov in superpozicij možnosti.
Šele potem, ko bomo bifurkalno
in izključujočo stvarnost pustili za sabo
ali ponotranjili realnost materije in antimaterije
skupaj, se bomo pomirili
sami s seboj in z vesoljem tam, tukaj
in znotraj nas.

The paper aims at the optional, updated
reading of the modern, and even more
so of the suprematist art. By shifting
the modernist context with the quantum
paradigm, and with its spiritual
resemblance – it proposes somehow
contradictory object / matter connotation
of suprematism with reconfiguration
of the non-objective through
three Malevich’s paintings: The Black
Square, White on White and 8 Red Rectangles.
A conclusion is formed around
proposition that “either-or” became
a rather reactionary mindset which
should be replaced by thinking “both”
and upgraded within the process-based
reality, and superpositioned probabilities.
Only by accepting the simultaneity
of “both”, as being “two at least”,
we can finally feel at peace, beyond
exclusive dimension of bifurcation;
ultimately embracing the matter and
antimatter state of things.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/24686
ISSN: 1592-0291
eISBN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/24686
Rights: CC0 1.0 Universal
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_07-Kukovec.pdf168.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

141
checked on Oct 1, 2022

Download(s)

91
checked on Oct 1, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons