Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24688
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMršek Bajda, Lela Angelait
dc.date.accessioned2019-05-28T13:11:08Z-
dc.date.available2019-05-28T13:11:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationLela Angela Mršek Bajda, "NSK, IRWIN in Malevič", in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 154-172it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/24688-
dc.description.abstractUniverzalna transhistorična tipizacija avantgard Petra Bürgerja, ki jo sam uvidi kot razprto, je mogoča na podlagi njegovih izhodišč, če jo povežemo z definicijo temporalnosti avantgard Petra Osborna. Razmerje lahko preizkusimo na primeru več desetletij dejavnega avantgardnega kolektiva v povezavi z zgodovinsko avantgardo. Odločili smo se za primer manifestov NSK in IRWIN ter IRWIN-ovega zgodovinjenja zgodovine Malevičeve umetnosti. Smrt je tako pri Maleviču kot pri IRWIN splet časov, ki omogoča prehod materialnega v idejno. Ugotovili smo, da tisto, kar Bürger imenuje umetniški material, obstaja kot z umetnostjo inicirana temporalizacija relacij. Glede na to je avantgardna montaža estetski način povezovanja, je idejni proces. Montaža kot atribut avantgarde je estetsko funkcionalizirana ideja.it
dc.description.abstractThe universal transhistorical typification of the avant-garde by Peter Bürger, which he himself presents as redefinable, is possible on the basis of his premises when related to the definition of avant-garde temporality by Peter Osborne. This relation can be examined in the example of decades of activity of an avant-garde collective in relation to a historical avant-garde. We decided on an example of manifestos by NSK and IRWIN and for IRWIN’s historicizing of Malevich’s art history. Both, Malevich and IRWIN consider death as an interlacing of times, that facilitates a transition from something material into something ideal. This led to the determination that art material, as Bürger calls it, exists as temporalization of relations, initiated by art. In this regard, an avant-garde assemblage is an aesthetical mode of inter-relations, it is a process of ideas. An assemblage as an attribute of avant-garde is an aesthetically functionalized idea.it
dc.language.isoslit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectavantgardait
dc.subjecttemporalizcijait
dc.subjectestetska funkcionalizacijait
dc.subjectmontažait
dc.subjectmanifestit
dc.subjectsmrtit
dc.subjectnedovršenoit
dc.subjectavant-gardeit
dc.subjecttemporalizationit
dc.subjectaesthetical functionalizationit
dc.subjectassemblageit
dc.subjectmanifestoit
dc.subjectdeathit
dc.subjectunperfectedit
dc.titleNSK, IRWIN in Malevičit
dc.title.alternativeNSK, IRWIN and Malevichit
dc.typeArticleit
dc.identifier.doi10.13137/2283-5482/24688-
dc.identifier.eissn2283-5482-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypearticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
item.languageiso639-1sl-
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_08-Bajda.pdf167.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

181
checked on Feb 4, 2023

Download(s)

117
checked on Feb 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons