Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24690
Title: Brezpredmetnost Malevičevega in brezsvetnostnost Reinhardtovega črnega kvadrata
Other Titles: Nonobjectivity of Malevich’s and wordlilessness of Reinhardt’s black square
Authors: Vidrih, Rebeka
Keywords: Ad ReinhardtKazimir Maleviččrni kvadratčrne slikeabstraktno slikarstvoKazimir Malevichblack squareblack paintingsabstract painting
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Rebeka Vidrih, "Brezpredmetnost Malevičevega in brezsvetnostnost Reinhardtovega črnega kvadrata", in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 190-210
Journal: Slavica Tergestina
Abstract: 
Čeprav je Ad Reinhardt kot izhodišče
za svoje abstraktno slikarstvo izpostavljal
bolj Mondriana kot Maleviča,
je podobnost Reinhardtovih »črnih«
slik z Malevičevim Črnim kvadratom
na belem polju očitna. Podobnost
ne zgolj po formalni plati, v liku kvadrata
črne barve, temveč tudi v obilju
misli, ki spremljajo ter dopolnjujejo
Reinhardtove in Malevičeve slike,
v obilju besednega pojasnjevanja,
upravičevanja dejanja izničevanja
in izničenja, ki ga črni kvadrat zastopa
oziroma opravlja pri enem in pri
drugem. Kaj pomenita torej Malevičev
poziv k »brezpredmetnosti«, k premagovanju
narave (sveta, kot ga poznamo)
z umetnostjo, ter Reinhardtovo
priseganje na avtonomijo umetnosti,
negiranje, izganjanje narave in sveta
iz umetnosti, priseganje na njeno
»brezsvetnostnost«?

The similarity between Ad Reinhardt’s
»black« paintings and Malevich’s
Black square on a white field
is plain, even though Reinhardt
considered Mondrian rather than
Malevich the key reference for his
abstract painting. Similarity surpasses
mere form, a shape of a square
of black colour, for it also exists in the
abundance of verbal explanation,
justification of the act of nullifying
and of negation, which is represented
or performed by a black square in Malevich’s
and Reinhardt’s art respectively.
What does, then, Malevich’s appeal
to »nonobjectivity«, to overcoming
of the nature (the world as we know
it) with art on the one hand, and
Reinhardt’s swearing on the autonomy
of art, on the exorcising the nature
and the world from art, the swearing
on the art’s »wordlilessness«, on the
other hand, mean?
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/24690
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/24690
Rights: CC0 1.0 Universal
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_10-Vidrih.pdf181.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

199
checked on Jan 29, 2023

Download(s)

115
checked on Jan 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons