Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/24694
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGermek, Magdalenait
dc.contributor.authorMitrović, Slađanait
dc.date.accessioned2019-05-28T15:35:06Z-
dc.date.available2019-05-28T15:35:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationMagdalena Germek, Slađana Mitrović, "Minimalna razlika, prehod in umetnina", in "Slavica Tergestina 22 (2019/I)", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 238-252it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/24694-
dc.description.abstractNova forma je lahko odgovor na absolutno nov začetek, ki pomeni destrukcijo vsega starega. Hkrati pa lahko kreacijo čisto nove forme razumemo ne kot rezultat destrukcije, temveč kot odgovor na minimalno razliko: v minimalni razliki med belim in belim ostane forma. V minimalni razliki leži osnovna, primitivna, minimalna forma, ki ni forma minimalne predmetnosti, temveč je forma minimalnega prehoda. Ali je možno razumeti umetnino kot prehod med novim in starim svetom? Umetnina je pojmovana kot zev, ki še vedno dopušča tradicionalno zasnovan koncept gledalca, a nas hkrati napoti na »lastne ruševine«, kjer ni možno misliti nič drugega kot izpraznjeno materijo nekega starega spomina. V tem smislu je prehod razumljen kot odprta forma umetnine, ki na pragu svojih ruševin lahko odpira nove možnosti umetnosti.it
dc.description.abstractThe new form can be a response to the absolute new beginning, which represents the destruction of everything old. At the same time, we can see something else. The creation of completely new form can be understood not as a response to the destruction, but as a response to the minimal difference: in the minimal difference between white and white lies the form. In this minimal difference, lies the fundamental, primitive, minimal form, which is not a form of minimal objectivity, but a form of minimal passage. Can we understand a work of art as a passage between the new and old world? A work of art as a gap that still permits the traditional concept of an observer, but at the same time leads us to “its remains”, from which it is not possible to conceptualise nothing else but the emptied material of some old memory. In this sense, the transition is understood as an open form of an artwork that is opening up new possibilities of art while standing on the edge of its remains.it
dc.language.isoslit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectminimalna razlikait
dc.subjectprehodit
dc.subjectČrni kvadratit
dc.subjectBeli kva drat na beli podlagiit
dc.subjectminimal differenceit
dc.subjectpassageit
dc.subjectBlack Squareit
dc.subjectWhite on Whiteit
dc.titleMinimalna razlika, prehod in umetninait
dc.title.alternativeMinimal Difference, Passage and Artworkit
dc.typeArticleit
dc.identifier.doi10.13137/2283-5482/24694-
dc.identifier.eissn2283-5482-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1sl-
item.openairetypearticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
Appears in Collections:Slavica Tergestina 22 (2019/I)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_22-2019-1_12-Germek+Mitrovic.pdf159.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

193
checked on Mar 31, 2023

Download(s)

78
checked on Mar 31, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons