Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2 : [4]

CONTENTS / SOMMARIO

Crisma Micaela, Semenzato Chiara, Scrimin Federica, Pomicino Laura

Smernice in dobre prakse

Scrimin Federica, Crisma Micaela, Semenzato Chiara, Pomicino Laura, Mugoša Marko

Diagnostično - terapevtski posegi in postopki dravstvene nege (DTP - PZN)

Delli Zotti Giovanni, Urpis Ornella

Kazalniki zdravja in integracije migrantov za razvoj novihsocialnih politik

Browse
Visualizza le tue sottoscrizioni RSS Feed RSS Feed RSS Feed