Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/27327
Title: Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2
Editors: Ricci, Giuseppe 
Scrimin, Federica 
Keywords: reproduktivno zdravjepacientk migrantkdobrih praks
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Giuseppe Ricci, Federica Scrimin, “Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2”, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019, pp. 70
Pages: 70
Price: Disponibile solo online
Abstract: 
S smernicami se želi zagotoviti jasen in lahko dostopen povzetek priporočil in dobrih praks v zvezi s potrebami reproduktivnega zdravja pacientk migrantk na podlagi podatkov znanstvene literature in glavnih mednarodnih organizacij.Cilj tega dokumenta je: opredeliti poglavitne težave na področju reproduktivnega zdravja pri zdravljenju pacientk z različnimi zdravstvenimi in kulturnimi izkušnjami, ki so se nedavno priselile v naše države; zagotoviti orodje, ki bo spodbujalo sprejem učinkovitih ukrepov glede na specifične težave, ki jih lahko povzročajo migracije, in glede na matične države.
Type: Book
URI: http://hdl.handle.net/10077/27327
ISBN: 978-88-5511-057-0
eISBN: 978-88-5511-058-7
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat
00-Project_INTEGRA_SLO.pdfFull Text2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Cover_INTEGRA_slo.pngCover36.39 kBimage/pngThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

127
Last Week
0
Last month
4
checked on Apr 11, 2021

Download(s)

131
Last Week
0
Last month
7
checked on Apr 11, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons