Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/27327
Title: Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2
Editors: Ricci, Giuseppe 
Scrimin, Federica
Keywords: reproduktivno zdravjepacientk migrantkdobrih praks
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Giuseppe Ricci, Federica Scrimin, “Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2”, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019, pp. 70
Pages: 70
Price: Disponibile solo online
Abstract: 
S smernicami se želi zagotoviti jasen in lahko dostopen povzetek priporočil in dobrih praks v zvezi s potrebami reproduktivnega zdravja pacientk migrantk na podlagi podatkov znanstvene literature in glavnih mednarodnih organizacij.Cilj tega dokumenta je: opredeliti poglavitne težave na področju reproduktivnega zdravja pri zdravljenju pacientk z različnimi zdravstvenimi in kulturnimi izkušnjami, ki so se nedavno priselile v naše države; zagotoviti orodje, ki bo spodbujalo sprejem učinkovitih ukrepov glede na specifične težave, ki jih lahko povzročajo migracije, in glede na matične države.
Type: Book
URI: http://hdl.handle.net/10077/27327
ISBN: 978-88-5511-057-0
eISBN: 978-88-5511-058-7
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Smernice in indikatorji spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk. Projekt INTEGRA: Poročila za DS 3.2.1 in DS 3.2.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat
00-Project_INTEGRA_SLO.pdfFull Text2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Cover_INTEGRA_slo.pngCover36.39 kBimage/pngThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

172
checked on Dec 8, 2022

Download(s) 50

426
checked on Dec 8, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons