Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/28127
Title: Голубой/-ая Literature and Russian Holiness
Other Titles: Голубая literatura in ruska svetost
Authors: Javornik, Miha
Keywords: LGBT and Russian culturegay literatureRussian messianismRussian holinessLGBT in ruska kulturaGejevska literaturaRuski mesijanizemRuska svetovst
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Miha Javornik, "Голубой/-ая Literature and Russian Holiness", in: "Slavica Tergestina 23 (2019/II)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019, pp. 152-167
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
In a short reflection, we are dealing with the issue of Russian LGBT culture. In understanding literature and LGBT culture in Russia, we come from the ambivalent attitude of the Russians to the Law. From the beginnings of the Russian state, homosexuality was, by law or canon law strictly forbidden. But in reality there was a lost of homosexuality and it was tolerated. We proceed from the assumption: if God’s Word is holy, everything written in fiction is also sacred – the book is the bearer of truth and beauty. There is no room for talk about homosexuality. Apart from smaller, masked homosexual deviations in Lermontov, Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky or Chekhov, even writting about homosexuality is considered a sin. Why is this so?

V kratkem razmišljanju se ukvarjamo z vprašanjem ruske LGBT kulture. Ob razumevanju književnost in LGBT kultura v Rusiji izhajamo iz ambivalentnega odnosa Rusov do Zakona. Že od začetkov ruske države je bila namreč homoseksualnost z zakonom oz. kanonskim pravom strogo prepovedana. Dejansko pa je bilo homoseksualnosti veliko in so jo tolerirali. Izhajamo iz predpostavke: če je Božja beseda sveta, je sveto tudi vse, kar je zapisano v leposlovju – knjiga je nosilka resnice in lepote. V njej ni prostora za govor o homoseksualnosti. Razen manjših, zamaskiranih homoseksualnih odstopov pri Lermontovu, Gogolju, Tolstoju, Dostojevskem ali Čehovu, je že pisati o homoseksualnosti greh. Zakaj je temu tako?
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/28127
ISSN: 1592-0291
eISBN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/28127
License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Appears in Collections:Slavica Tergestina 23 (2019/II)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_23-2019-2_04-Javornik.pdf158.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

This item is licensed under a Creative Commons License Creative CommonsCORE Recommender

Page view(s)

73
checked on Jul 5, 2020

Download(s)

36
checked on Jul 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons