Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/28128
Title: Peripheral Modernism and the World-System: Slovenian Literature and Theory of the Nineteen-Sixties
Other Titles: Periferni modernizem in svetovni sistem: slovenska književnost in teorija šestdesetih let 20. stoletja
Authors: Juvan, Marko
Keywords: modernismcenter vs peripherySlovenian literaturestudent movementrevolutionneo-avant-gardeworld -systemmodernizemcenter vs periferijaslovenska književnostštudentsko gibanjerevolucijaneoavantgardasvetovni sistem
Issue Date: 2019
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Marko Juvan, "Peripheral Modernism and the World-System: Slovenian Literature and Theory of the Nineteen-Sixties", in: "Slavica Tergestina 23 (2019/II)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019, pp. 168-199
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
In response to recent pluralization of modernism, the author adopts Jameson’s singular modernity to argue that, in the capitalist world-system divided between hegemonic and dependent literary fields, modernism exists only through its particular manifestations. During the 1968 student revolt, Slovenian late modernism – in-between peripheral phenomenon caught in the Cold War antagonism – displays a universal feature of the period: its transformative impulse resulting from “the imaginative proximity of social revolution” (Anderson). Embedded in the global insurgency, Slovenian innovative trends of the 1960s synchronized with western centers of modernity. It brought together critical theory and experimental artistic practice to reshape writing, literary institution, the subject, and society at large.

V odzivu na nedavne poskuse decentralizacije in pluralizacije modernizma članek povzema Jamesonovo koncepcijo .edinstvene modernosti. kot izhodišče za tezo, da v kapitalističnem svetovnem sistemu, razdeljenem med hegemonistična in odvisna literarna polja, modernizem obstaja le prek svojih posebnih manifestacij. Med študentskim uporom leta 1968 je slovenski pozni modernizem – kot pojav vmesne periferije, ujete v antagonizem hladne vojne – znova prikazal univerzalno značilnost modernizma: njegov transformativni impulz, ki izhaja iz .predstavne bližine socialne revolucije. (Anderson). Slovenski modernizem šestdesetih let, vključen v svetovno uporništvo, se je sinhroniziral z zahodnimi središči modernosti, revitaliziranimi z energijo istega svetovnega dogodka. Združil je kritično teorijo in eksperimentalno umetniško prakso, da bi preoblikoval pisanje, literarno institucijo, subjekt in družbo.
Type: Book
URI: http://hdl.handle.net/10077/28128
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/28128
License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Appears in Collections:Slavica Tergestina 23 (2019/II)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_23-2019-2_05-Juvan.pdf212.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

This item is licensed under a Creative Commons License Creative CommonsCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jul 5, 2020

Download(s)

44
checked on Jul 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons