Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32486
Title: Habsburg Censorship and Literature in the Slovenian Lands
Other Titles: Habsburška cenzura in literatura v slovenskih deželah
Authors: Dović, Marijan
Vidmar, Luka
Keywords: slovenian landscensorshipliteratureRomeViennaca. 1550–1918slovenske deželecenzuraliteraturaRimdunaj, cca. 1550–1918
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Marijan Dović, Luka Vidmar, "Habsburg Censorship and Literature in the Slovenian Lands" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 21-52
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
This article surveys the censorship in the Slovenian lands during the long period when they were part of the Habsburg Monarchy. In the early modern age, from the Reformation to the rule of Maria Theresa, censorship was primarily related to religion and was exerted by the Catholic Church (Index of Prohibited Books). However, in the second half of the eighteenth century, it was gradually secularized, coming to serve as a central tool of state control over the printed word in the course of the long nineteenth century. At the end of the article, possibilities for further synthetic studies are discussed.

Članek pregledno obravnava problematiko cenzure v slovenskih deželah v večstoletnem obdobju, ko so te spadale v habsburško monarhijo. V zgodnjem novem veku, od reformacije do vladavine Marije Terezije, je bila cenzura večinoma povezana z vero in v rokah Katoliške cerkve (Indeks prepovedanih knjig), v drugi polovici 18. stoletja pa je bila postopoma sekularizirana, tako da je v dolgem 19. stoletju delovala kot osrednje orodje državnega nadzora nad tiskom. V zaključku članka so obravnavane nekatere možnosti nadaljnjih sintetičnih raziskav.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32486
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32486
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
01_Dovic_Vidmar.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

787
checked on Sep 27, 2022

Download(s) 50

753
checked on Sep 27, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons