Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32489
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBachleitner, Norbertit
dc.date.accessioned2021-09-22T10:29:08Z-
dc.date.available2021-09-22T10:29:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationNorbert Bachleitner, "From Paternalism to Authoritarianism: Censorship in the Habsburg Monarchy (1751–1848)" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 54-88it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/32489-
dc.description.abstractThis article provides an overview of censorship and book bans in Austria between 1751 and 1848. It is based on the catalogues and lists of banned manuscripts and books and the available censorship regulations and censors’ protocols; moreover, the most important persons involved in censorship such as Gerard van Swieten, Count Sedlnitzky, and Metternich are introduced, and their impact on the book trade is shown. From an instrument encouraging Enlightenment and defending morality during the reign of Maria Teresa and Joseph II, censorship became a major factor of political repression after the French Revolution. The focus moved from the protection of Catholicism against Protestant “heresy” and superstition to the defense of monarchy against liberalism and nationalism. The aim of enlightening the citizens and promoting their happiness pursued during the second half of the eighteenth century was replaced by the will to maintain the “peace” of the state and suppress any ideas that confounded its interests.it
dc.description.abstractRazprava preučuje cenzuro in prepovedi knjig v Avstriji med letoma 1751 in 1848. Temelji na katalogih in seznamih prepovedanih rokopisov in knjig ter razpoložljivih predpisih o cenzuri in cenzorskih protokolih; poleg tega so predstavljene najpomembnejše osebe, vpletene v cenzuro, kot so Gerard van Swieten, grof Sedlnitzky in Metternich, in prikazan njihov vpliv na knjižni trg. Od instrumenta, ki je spodbujal razsvetljenske ideje in branil moralo, kar je bilo značilno za vladavino Marije Terezije in Jožefa II., je cenzura po francoski revoluciji postala glavni dejavnik politične represije. Težišče se je premaknilo z zaščite katolištva pred protestantsko herezijo« in vraževerjem k obrambi monarhije pred liberalizmom in nacionalizmom. Cilj razsvetljenja državljanov in spodbujanje njihove sreče, ki ga je zasledovala cenzura v drugi polovici 18. stoletja, sta nadomestila volja po ohranjanju »miru« države in za-tiranje vseh idej, ki so bile v navzkrižju z njenimi interesi.it
dc.language.isoitit
dc.language.isoslit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcensorshipit
dc.subjectBook Bansit
dc.subjectHabsburg monarchyit
dc.subjectEnlightenmentit
dc.subjectpre-marchit
dc.subjectpublishing Businessit
dc.subjectliteratureit
dc.subjectsciencesit
dc.subjecttheologyit
dc.subjectpoliticsit
dc.subjectcenzurait
dc.subjectprepovedi knjigit
dc.subjecthabsburška monarhijait
dc.subjectrazsvetljenstvo,it
dc.subjectpredmarčna dobait
dc.subjectknjižno založništvoit
dc.subjectliteraturait
dc.subjectznanostit
dc.subjectteologijait
dc.subjectpolitikit
dc.titleFrom Paternalism to Authoritarianism: Censorship in the Habsburg Monarchy (1751–1848)it
dc.title.alternativeOd paternalizma do avtoritarnosti: cenzura v Habsburški monarhiji (1751–1848)it
dc.typeArticleit
dc.identifier.doi10.13137/2283-5482/32489-
dc.identifier.eissn2283-5482-
dc.identifier.doieutx-
item.openairetypearticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1it-
item.languageiso639-1sl-
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
02-Bachleitner.pdf923.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

747
checked on Aug 17, 2022

Download(s) 50

758
checked on Aug 17, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons