Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32489
Title: From Paternalism to Authoritarianism: Censorship in the Habsburg Monarchy (1751–1848)
Other Titles: Od paternalizma do avtoritarnosti: cenzura v Habsburški monarhiji (1751–1848)
Authors: Bachleitner, Norbert
Keywords: censorshipBook BansHabsburg monarchyEnlightenmentpre-marchpublishing Businessliteraturesciencestheologypoliticscenzuraprepovedi knjighabsburška monarhijarazsvetljenstvo,predmarčna dobaknjižno založništvoliteraturaznanostteologijapolitik
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Norbert Bachleitner, "From Paternalism to Authoritarianism: Censorship in the Habsburg Monarchy (1751–1848)" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 54-88
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
This article provides an overview of censorship and book bans in Austria between 1751 and 1848. It is based on the catalogues and lists of banned manuscripts and books and the available censorship regulations and censors’ protocols; moreover, the most important persons involved in censorship such as Gerard van Swieten, Count Sedlnitzky, and Metternich are introduced, and their impact on the book trade is shown. From an instrument encouraging Enlightenment and defending morality during the reign of Maria Teresa and Joseph II, censorship became a major factor of political repression after the French Revolution. The focus moved from the protection of Catholicism against Protestant “heresy” and superstition to the defense of monarchy against liberalism and nationalism. The aim of enlightening the citizens and promoting their happiness pursued during the second half of the eighteenth century was replaced by the will to maintain the “peace” of the state and suppress any ideas that confounded its interests.

Razprava preučuje cenzuro in prepovedi knjig v Avstriji med letoma 1751 in 1848. Temelji na katalogih in seznamih prepovedanih rokopisov in knjig ter razpoložljivih predpisih o cenzuri in cenzorskih protokolih; poleg tega so predstavljene najpomembnejše osebe, vpletene v cenzuro, kot so Gerard van Swieten, grof Sedlnitzky in Metternich, in prikazan njihov vpliv na knjižni trg. Od instrumenta, ki je spodbujal razsvetljenske ideje in branil moralo, kar je bilo značilno za vladavino Marije Terezije in Jožefa II., je cenzura po francoski revoluciji postala glavni dejavnik politične represije. Težišče se je premaknilo z zaščite katolištva pred protestantsko herezijo« in vraževerjem k obrambi monarhije pred liberalizmom in nacionalizmom. Cilj razsvetljenja državljanov in spodbujanje njihove sreče, ki ga je zasledovala cenzura v drugi polovici 18. stoletja, sta nadomestila volja po ohranjanju »miru« države in za-tiranje vseh idej, ki so bile v navzkrižju z njenimi interesi.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32489
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32489
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
02-Bachleitner.pdf923.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

761
checked on Sep 27, 2022

Download(s) 50

768
checked on Sep 27, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons