Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32498
Title: Schönleben’s Prohibited Mariological Works
Other Titles: Prepovedana Schönlebnova mariološka dela
Authors: Deželak Trojar, Monika
Keywords: Johann Ludwig Schönlebentheologymariologycensorshipindex librorum prohibitorumorbis universi votorumvera ac sincera sententiapalma virgineade officio immaculatae conceptionis deiparaeteologija
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Monika Deželak Trojar, "Schönleben’s Prohibited Mariological Works" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 116-142
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Johann Ludwig Schönleben began fervently defending the truth about the Immaculate Conception of Mary during his Jesuit period. He became more involved in Mariology after leaving the order. In 1659 he published two books of his Orbis universi votorum (Vows of the Entire World). His most important Mariological works, Vera ac sincera sententia (A True and Honest Opinion, 1668/1670) and Palma virginea (The Virgin Palm, 1671), were printed in Salzburg. Due to their polemical tone, and in spite of their otherwise impeccable theological integrity, both works were included on the Index librorum prohibitorum. The same fate befell the two editions (1680, 1681) of De officio immaculatae conceptionis Deiparae antiquissimo et devotissimo (The Oldest and Most Devout Service of the Immaculate Conception of the Mother of God), which were also prohibited. They came out anonymously, and the possibility of Schönleben’s authorship was first pointed out by Valvasor.

Schönleben se je z mariologijo in vnetim zagovarjanjem resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju začel ukvarjati že kot jezuit, dejavneje pa se ji je posvetil po izstopu iz reda. Leta 1659 sta v Celovcu izšli dve knjigi spisa Orbis universi votorum. Njegovi najpomembnejši mariološki deli, Vera ac sincera sententia (katerega prvo izdajo je leta 1668 izdal pod psevdonimom Balduinus Helenocceus, drugo leta 1670 pa s svojim pravim imenom) in Palma virginea (1671), sta bili natisnjeni v Salzburgu. Kljub siceršnji teološki neoporečnosti sta bili zaradi polemičnega tona pisanja uvrščeni na Indeks prepovedanih knjig. Enaka usoda je pozneje doletela dve izdaji spisa De officio immaculatae conceptionis Deiparae antiquissimo et devotissimo (1680, 1681), ki sta izšli anonimno, na možnost Schönlebnovega avtorstva pa je prvi opozoril Valvasor.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32498
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32498
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
04-Trojar.pdf506.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

735
checked on Aug 17, 2022

Download(s) 50

698
checked on Aug 17, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons