Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32499
Title: Secularization of Book Censorship under Maria Theresa: Between Catholic Tradition and Moderate Enlightenment
Other Titles: Sekularizacija knjižne cenzure pod Marijo Terezijo: med katoliško tradicijo in zmernim razsvetljenstvom
Authors: Vidmar, Luka
Keywords: Habsburg hereditary landsMaria TheresaCatholic ChurchsecularizationcensorshipindexForbidden Bookshabsburške dedne deželeMarija Terezijakatoliška cerkevsekularizacijacenzuraindeksprepovedane knjige
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Luka Vidmar, "Secularization of Book Censorship under Maria Theresa: Between Catholic Tradition and Moderate Enlightenment" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 144-178
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Censorship of books in the Habsburg hereditary lands was initially effectively controlled by the Catholic Church and was secularized only under Maria Theresa (1740–1780). During the process, the Church gradually lost its decisive influence: in 1751, the Court Book Censorship Committee was established, in 1764 the last Jesuit member of the commission was ousted, and in 1772 the state took over censorship of even theological and religious publications. The new censorship differed from the old one in many ways; for example, with grounding in moderate Enlightenment. In some respects, it resumed the tradition (e.g., favoring Catholicism), and in others it even became more restrictive (e.g., when dealing with literature).

Knjižna cenzura v habsburških dednih deželah je bila sprva v največji meri pod nadzorom Katoliške cerkve, sekularizirana pa je bila šele pod Marijo Terezijo (1740–1780). V tem procesu je Cerkev postopno izgubila odločilen vpliv: leta 1751 je bila ustanovljena Dvorna komisija za knjižno cenzuro, leta 1764 so iz nje izrinili zadnjega jezuita, leta 1772 pa je država prevzela celo cenzuro teoloških in verskih knjig. Nova cenzura se je v marsičem ločila od stare, na primer z izho-diščem v zmernem razsvetljenstvu. V nekaterih pogledih je nadaljevala tradicijo (na primer s favoriziranjem katoliške vere), v drugih pa je bila celo restriktivnejša (na primer pri obravnavi leposlovja).
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32499
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32499
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
05-Vidmar.pdf604.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

753
checked on Oct 3, 2022

Download(s) 50

721
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons