Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32500
Title: Censorship in Carniola under Joseph II
Other Titles: Cenzura na Kranjskem pod Jožefom II
Authors: Pastar, Andrej
Keywords: Joseph IIcensorshipSigmund ZoisWilhelm Heinrich KornBooksellers’ cataloguesJožef IIcenzuraŽiga ZoisViljem Henrik KornKnjigotrški Katalogi
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Andrej Pastar, "Censorship in Carniola under Joseph II" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 172-195
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
This article addresses the impact of the censorship reforms introduced by Emperor Joseph II with regard to the inhabitants and culture of the Duchy of Carniola. The first part presents the major reforms to censorship that were introduced and applied in all of the crown lands of Austria. The second part discusses the circumstances in Carniola. It analyses newspapers and catalogues of booksellers from that period as well as contemporary histo-riographic literature. It turns out that three major intellectual circles in Lju-bljana benefited from the reforms of Joseph II: the circle of enlightened intellectuals gathered around Baron Sigmund Zois, the circle around Bishop Johann Karl von Herberstein, and, finally, booksellers such as Wilhelm Heinrich Korn.

Razprava se ukvarja z vplivom cen-zurnih reform Jožefa II. na prebivalce in kulturo v vojvodini Kranjski. Prvi del predstavi cenzurne reforme, ki so jih uveljavili v vseh kronskih de-želah Avstrije. Drugi del se podrobneje ukvarja z razmerami na Kranjskem. Na podlagi analize časnikov in knji-gotrških katalogov iz tega obdobja ter sodobne zgodovinske literature je mogoče ugotoviti, da so imeli od re-form največ koristi trije intelektualni krogi v Ljubljani: krog razsvetljencev, zbranih okoli barona Žige Zoisa, krog okoli škofa Karla Janeza Herberste-ina in knjigotržci, kot je bil Viljem Henrik Korn.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32500
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32500
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
06-Pastar.pdf180.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

610
checked on May 24, 2022

Download(s) 50

593
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons