Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32500
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPastar, Andrejit
dc.date.accessioned2021-09-23T09:24:11Z-
dc.date.available2021-09-23T09:24:11Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationAndrej Pastar, "Censorship in Carniola under Joseph II" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 172-195it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/32500-
dc.description.abstractThis article addresses the impact of the censorship reforms introduced by Emperor Joseph II with regard to the inhabitants and culture of the Duchy of Carniola. The first part presents the major reforms to censorship that were introduced and applied in all of the crown lands of Austria. The second part discusses the circumstances in Carniola. It analyses newspapers and catalogues of booksellers from that period as well as contemporary histo-riographic literature. It turns out that three major intellectual circles in Lju-bljana benefited from the reforms of Joseph II: the circle of enlightened intellectuals gathered around Baron Sigmund Zois, the circle around Bishop Johann Karl von Herberstein, and, finally, booksellers such as Wilhelm Heinrich Korn.it
dc.description.abstractRazprava se ukvarja z vplivom cen-zurnih reform Jožefa II. na prebivalce in kulturo v vojvodini Kranjski. Prvi del predstavi cenzurne reforme, ki so jih uveljavili v vseh kronskih de-želah Avstrije. Drugi del se podrobneje ukvarja z razmerami na Kranjskem. Na podlagi analize časnikov in knji-gotrških katalogov iz tega obdobja ter sodobne zgodovinske literature je mogoče ugotoviti, da so imeli od re-form največ koristi trije intelektualni krogi v Ljubljani: krog razsvetljencev, zbranih okoli barona Žige Zoisa, krog okoli škofa Karla Janeza Herberste-ina in knjigotržci, kot je bil Viljem Henrik Korn.it
dc.language.isoenit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJoseph IIit
dc.subjectcensorshipit
dc.subjectSigmund Zoisit
dc.subjectWilhelm Heinrich Kornit
dc.subjectBooksellers’ cataloguesit
dc.subjectJožef IIit
dc.subjectcenzurait
dc.subjectŽiga Zoisit
dc.subjectViljem Henrik Kornit
dc.subjectKnjigotrški Katalogiit
dc.titleCensorship in Carniola under Joseph IIit
dc.title.alternativeCenzura na Kranjskem pod Jožefom IIit
dc.typeArticleit
dc.identifier.doi10.13137/2283-5482/32500-
dc.identifier.eissn2283-5482-
dc.identifier.doieutx-
item.openairetypearticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)
Files in This Item:
File Description SizeFormat
06-Pastar.pdf180.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

602
checked on May 20, 2022

Download(s) 50

581
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons