Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32501
Title: Slovenian Manuscripts of the Late Baroque: Literary Tradition Defying Enlightenment Censorship
Other Titles: Slovenski rokopisi poznega baroka: kljubovanje literarne tradicije razsvetljenski cenzuri
Authors: Ogrin, Matija
Keywords: slovenian literaturebaroquemanuscriptscensorshipvita christihagiographiesascetic proseslovenska književnostBarokrokopisicenzuravita christihagiografijeasketična proza
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Matija Ogrin, "Slovenian Manuscripts of the Late Baroque: Literary Tradition Defying Enlightenment Censorship" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 197-221
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Slovenian literature of the early modern period is characterized by a fact common to some smaller European literatures: because of difficult access to printing, manuscript culture played an important role in this literature from the early seventeenth century to the mid-nineteenth century. For certain literary genres of this period, the existence of texts, their textual transmission, distribution, and reader reception could be based almost exclusively on the medium of the manuscript. When Enlightenment censorship began to suppress Baroque Catholic literature in the late eighteenth century, Slovenian manuscript culture was a means of perpetuating the literary tradition in a persistent and creative way. This article outlines six groups of Slovenian manuscripts that managed to do so, albeit only for a limited period of time.

Slovensko književnost zgodnjega novega veka zaznamuje dejstvo, skupno nekaterim manjšim evropskim literaturam, da je zaradi težavnega prehoda v tiskani medij vse od zgodnjega 17. stoletja do srede 19. stoletja v tej književnosti imela pomembno vlogo rokopisna kultura. Za določene literarne zvrsti tega obdobja so se obstoj besedil, njihova preoddaja, diseminacija in bralska recepcija lahko opirali skoraj izključno na rokopisni medij. Ko je v poznem 18. stoletju razsvetljenska cenzura začela zatirati baročno katoliško literaturo, je bila slovenska rokopisna kultura sredstvo trdoživega in kreativnega nadaljevanja literarne tradicije. Članek oriše šest skupin slovenskih rokopisov, ki jim je to v veliki meri uspelo, četudi le za omejen čas.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32501
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32501
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
07-Ogrin.pdf639.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

613
checked on May 24, 2022

Download(s) 50

580
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons