Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/10077/32516
Campo DCValoreLingua
dc.contributor.authorJuvan, Markoit
dc.date.accessioned2021-09-24T07:34:27Z-
dc.date.available2021-09-24T07:34:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationMarko Juvan, "Censorship and the Literary Field: Kopitar, Čop, and Krajnska čbelica" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 245-285it
dc.identifier.issn1592-0291-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10077/32516-
dc.description.abstractSlovenian literary history discussed Austrian censorship in Carniola during the Pre-March Era mainly through the conflict between the Romantic poet Prešeren and backward secular and church authorities. This article changes the perspective by examining the paradox of censor as an instrument of imperial thought control and a trained expert resembling the literary critic. In the period of Metternich’s absolutist policing, censorship was inadvertently individualized. How censors relied on their aesthetic judgement, prestige, and strategies is shown by the treat-ment of the almanac Krajnska čbelica by Kopitar and Čop in the 1830s. During the “Slovenian alphabet war,” Kopitar’s Herderianism collided with the Romantic cosmopolitanism of Prešeren and Čop, who advocated the impor-tance of aesthetic autonomy for the national movement.it
dc.description.abstractO avstrijski cenzuri na Kranjskem v predmarčni dobi je slovenska literarna zgodovina pogosto razpravljala prek konflikta med romantičnim pesnikom Prešernom in zaostalimi posvetnimi in cerkvenimi oblastmi. Pričujoči članek spreminja perspektivo in poudari paradoks cenzorja kot instrumenta imperialne kontrole uma in usposobljenega strokovnjaka, podobnega literarnemu kritiku. V obdobju Metternichovega (policijskega) absolutizma je cenzura nenamerno postala individualizirana. Kako so se cenzorji oprli na svojo estetsko presojo, prestiž in strategije, dokazuje Kopitarjeva in Čopova obravnava alma-naha Krajnska čbelica. Med »slovensko abecedno vojno« 1833 se je Kopitarjevo herderjevstvo spopadlo s Prešernovim in Čopovim romantičnim kozmopolitizmom, ki je zagovarjal pomen estet-ske avtonomije za nacionalno gibanje.it
dc.language.isoenit
dc.publisherEUT Edizioni Università di Triesteit
dc.relation.ispartofSlavica Tergestinait
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcensorshipit
dc.subjectliterary criticismit
dc.subjectaesthetic autonomyit
dc.subjectaustro-slavismit
dc.subjectromanticismit
dc.subjectslovenian literatureit
dc.subjectJernej Kopitarit
dc.subjectMatija Čopit
dc.subjectFrance Prešerenit
dc.subjectcenzurait
dc.subjectliterarna vedait
dc.subjectestetska avtonomijait
dc.subjectavstroslavizemit
dc.subjectromantikait
dc.subjectslovenska literaturait
dc.subjectJernej Kopitarit
dc.subjectMatija Čopit
dc.subjectFrance Prešerenit
dc.titleCensorship and the Literary Field: Kopitar, Čop, and Krajnska čbelicait
dc.title.alternativeCenzura in literarno polje: Kopitar, Čop in Krajnska čbelicait
dc.typeArticleit
dc.identifier.doi10.13137/2283-5482/32516-
dc.identifier.eissn2283-5482-
dc.identifier.doieutx-
item.openairetypearticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
È visualizzato nelle collezioni:Slavica Tergestina 26 (2021/I)
File in questo documento:
File Descrizione DimensioniFormato
09-Juvan.pdf508.29 kBAdobe PDFMiniatura
Visualizza/apri
Visualizza la scheda semplice del documento


CORE Recommender

Page view(s) 50

729
checked on 16-ago-2022

Download(s) 50

712
checked on 16-ago-2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons Creative Commons