Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32516
Title: Censorship and the Literary Field: Kopitar, Čop, and Krajnska čbelica
Other Titles: Cenzura in literarno polje: Kopitar, Čop in Krajnska čbelica
Authors: Juvan, Marko
Keywords: censorshipliterary criticismaesthetic autonomyaustro-slavismromanticismslovenian literatureJernej KopitarMatija ČopFrance Prešerencenzuraliterarna vedaestetska avtonomijaavstroslavizemromantikaslovenska literaturaJernej KopitarMatija ČopFrance Prešeren
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Marko Juvan, "Censorship and the Literary Field: Kopitar, Čop, and Krajnska čbelica" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 245-285
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
Slovenian literary history discussed Austrian censorship in Carniola during the Pre-March Era mainly through the conflict between the Romantic poet Prešeren and backward secular and church authorities. This article changes the perspective by examining the paradox of censor as an instrument of imperial thought control and a trained expert resembling the literary critic. In the period of Metternich’s absolutist policing, censorship was inadvertently individualized. How censors relied on their aesthetic judgement, prestige, and strategies is shown by the treat-ment of the almanac Krajnska čbelica by Kopitar and Čop in the 1830s. During the “Slovenian alphabet war,” Kopitar’s Herderianism collided with the Romantic cosmopolitanism of Prešeren and Čop, who advocated the impor-tance of aesthetic autonomy for the national movement.

O avstrijski cenzuri na Kranjskem v predmarčni dobi je slovenska literarna zgodovina pogosto razpravljala prek konflikta med romantičnim pesnikom Prešernom in zaostalimi posvetnimi in cerkvenimi oblastmi. Pričujoči članek spreminja perspektivo in poudari paradoks cenzorja kot instrumenta imperialne kontrole uma in usposobljenega strokovnjaka, podobnega literarnemu kritiku. V obdobju Metternichovega (policijskega) absolutizma je cenzura nenamerno postala individualizirana. Kako so se cenzorji oprli na svojo estetsko presojo, prestiž in strategije, dokazuje Kopitarjeva in Čopova obravnava alma-naha Krajnska čbelica. Med »slovensko abecedno vojno« 1833 se je Kopitarjevo herderjevstvo spopadlo s Prešernovim in Čopovim romantičnim kozmopolitizmom, ki je zagovarjal pomen estet-ske avtonomije za nacionalno gibanje.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32516
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32516
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
09-Juvan.pdf508.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

742
checked on Oct 3, 2022

Download(s) 50

718
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons