Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32517
Title: Slovenian Literature and Imperial Censorship after 1848
Other Titles: Slovenska literatura in cesarska cenzura po letu 1848
Authors: Dović, Marijan
Keywords: slovenian literatureHabsburg monarchy1848–1914censorshiplawsuits against the pressAndrej EinspielerFran LevstikJakob AlešovecJanez TrdinaIvan Cankarslovenska literaturaHabsburška monarhija1848–1914cenzuratiskovne pravdeAndrej EinspielerFran LevstikJakob SlešovecJanez TrdinaIvan Cankar
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Marijan Dović, "Slovenian Literature and Imperial Censorship after 1848" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 289-295
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
This article examines how Slovenian writers, dramatists, journalists, and publishers dealt with the post-1848 censorship in the Habsburg Monarchy. In contrast to the preventive censor-ship characteristic of the pre-March period, the retroactive (post-publication) censorship that prevailed after the suppressed 1848 revolution used a different modus operandi: relying on a network of prosecutors and courts, it controlled print in retrospect, often seizing print runs, launching lawsuits against the press, and imposing heavy fines. This analysis focuses on the cases of the Carinthan publisher Andrej Einspieler, the prosecution of nationalist literati in Ljubljana (Fran Levstik, Miroslav Vilhar, Jakob Alešovec, and Janez Trdina), the imprisonment of authors and publishers, and, finally, the notable case of Ivan Cankar.

Razprava raziskuje, kako so se slovenski pisatelji, pesniki, dramatiki, novinarji in založniki soočali s cenzuro v Habsburški monarhiji po letu 1848. V nasprotju s preventivno cenzuro, značilno za predmarčno obdobje, je retroaktivna cenzura, ki je prevladala po zatrti revoluciji leta 1848, ubirala drugačne poti: zanašala se je na mrežo tožilcev in sodišč, tisk pa je nadzorovala za nazaj, pogosto zasegla naklade, sprožala tiskovne pravde in nalagala visoke globe. V analizi je poudarek namenjen primerom koroškega založnika Andreja Einspielerja, preganjanju nacionalističnih literatov v Ljubljani (Fran Levstik, Miroslav Vilhar, Jakob Alešovec, Janez Trdina) in zapiranju avtorjev in založnikov, na koncu pa je podrobneje preučen zanimiv primer Ivana Cankarja.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32517
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32517
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
10-Dović.pdf843.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

756
checked on Oct 3, 2022

Download(s) 50

724
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons