Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/32519
Title: Literary Censorship and the Dramatic Society in Ljubljana (1891–1904)
Other Titles: Literary Censorship and the Dramatic Society in Ljubljana (1891–1904)
Authors: Perenič, Urška
Keywords: dramatic societyprovincial presidency of carniolacensorship materialsslovenian theaterIvan TavčarAnton TrstenjakKarel Bleiweis-TrsteniškiFran Milčinskimicro-historical approachdramatično dručtvodeželno predsedstvo za kranjskocenzurni dokumentislovensko gledališčeFran Milčinski st.mikrozGodovinski pristop
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Urška Perenič, "Literary Censorship and the Dramatic Society in Ljubljana (1891–1904)" in: "Slavica Tergestina 26 (2021/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2021, pp. 297-322
Journal: Slavica Tergestina 
Abstract: 
This article examines documentary materials of the Dramatic Society in Ljubljana from the period between 1891/92 and 1903/04 that are held in the Archives of the Republic of Slovenia. The approach is informed by Ginzburg’s micro-historical method, which suggests reading documents “against the grain” and underlines the importance of materials’ differing provenance. Two types of documents are included in the censorship materials, which were created by individuals in subordinate roles and by those in government structures. One type is requests from the Dramatic Society to stage plays in Slovenian, and the other is grants of permission for productions from the Provincial Presidency of Carniola, which was in charge of theater censorship. An analysis reveals that at the beginning of the twentieth century the censorship apparatus’s power had not yet waned, but in fact had increased, and the time of depoliticized censorship had not yet arrived.

Prispevek obravnava dokumentarno gradivo Dramatičnega društva v Ljubljani, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije in je nastalo med leti 1891/1892 in 1903/1904. Pristop se navdihuje pri Ginzburgovi mikrozgodovinski metodi, ki predlaga branje dokumentov »proti namenu« in opozarja na upoštevanje različnih provenienc gradiva. Cenzurno gradivo namreč zajema dve vrsti dokumentov, ki so jih ustvarjali posamezniki iz podrejenih plasti in iz oblastnih struktur. Eno so prošnje za podelitev koncesij za prirejanje predstav v slovenščini s strani Dramatičnega društva, drugo so dovoljenja za uprizarjanje s strani Deželnega predsedstva za Kranjsko, ki je vodilo cenzuro dramsko-gledališke dejavnosti. Analiza cenzurnih virov pokaže, da na prehodu iz 19. stoletja v 20. stoletje moč cenzurnega aparata še vedno ni slabela, ampak se je morda celo okrepila, in da čas za depolitizacijo cenzure še ni napočil.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/32519
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/32519
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 26 (2021/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
11-Perenič.pdf871.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

636
checked on May 24, 2022

Download(s) 50

579
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons