Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/33706
Title: Passion and Politics: An Outline of the History of Polish Himalayanism
Other Titles: Pasja i polityka. Zarys dziejów polskiego himalaizmu
Authors: Roszkowska, Ewa
Keywords: mountaineeringpolish himalayanismcontemporary polish historyJerzy KukuczkaWojciech Kurtykaalpinizmpolski himalaizmhistoria współczesna polski,
Issue Date: 2022
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Ewa Roszkowska, "Passion and Politics: An Outline of the History of Polish Himalayanism" in: "Slavica Tergestina 28 (2022/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022, pp. 16-45
Series/Report no.: Slavica Tergestina
Abstract: 
Polish Himalayan climbing took its first steps long before the first eight-thousand-metre peak was scaled. Later, when the climbing world set out to conquer the Himalaya, Poles were stuck in a difficult socialist reality. Thanks to a great passion for mountains, Polish mountaineers broke through the barrier of the Iron Curtain. In frantic competition with Western climbers and chasing their own dreams, they helped define Himalayan climbing for the late twentieth and early twenty-first centuries. The golden age of Polish Himalayanism left no successors, though; Polish Himalayan climbing was only reactivated after 2000. This article works with published source material to present the history of Polish activity in the highest mountains in the world, including the golden age of Polish Himalayanism and its influence on the current form of Polish activity in the Himalaya.

Polski himalaizm stawiał pierwsze kroki na długo przedtem, zanim zdobyto pierwszy ośmiotysięcznik. Później, gdy wspinaczkowy świat ruszył na podbój Himalajów, Polacy tkwili w trudnej socjalistycznej rzeczywistości. Dzięki ogromnej, pielęgnowanej od XIX stulecia pasji do gór, polscy taternicy przełamali barierę żelaznej kurtyny i rozpoczęli szaleńczą pogoń za własnymi marzeniami i osiągnięciami zachodnich himalaistów, stając się w XX wieku potęgą himalajską i wyznaczając na dwadzieścia następnych lat kierunki rozwoju himalaizmu. „Złota epoka polskiego himalaizmu” minęła nie pozostawiając po sobie następców. Polski himalaizm zniknął, przestał się liczyć na arenie międzynarodowej. Jego reaktywacja nastąpiła na początku XXI wieku, kiedy „Lodowi Wojownicy” ponownie pobudzili go do działania.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/33706
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/33706
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 28 (2022/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_28-2022-1_02-Roszkowska.pdf209.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 50

522
checked on Feb 8, 2023

Download(s) 50

511
checked on Feb 8, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons