Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/33709
Title: The Vertical World and the Mountains Upside Down, or, a Four-handed Himalayan Climbing Autobiography by Olga Morawska and Piotr Morawski
Other Titles: Pionowy świat i góry na opak, czyli autobiografia na cztery ręce Olgi i Piotra Morawskich
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: mountaineering literaturealpinismautobiographyOlga MorawskaPiotr Morawskiliteratura górskaalpinizmautobiografia
Issue Date: 2022
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Elżbieta Dutka, "The Vertical World and the Mountains Upside Down, or, a Four-handed Himalayan Climbing Autobiography by Olga Morawska and Piotr Morawski" in: "Slavica Tergestina 28 (2022/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022, pp. 98-121
Journal: Slavica Tergestina
Abstract: 
The article presents an interpretation of Od początku do końca (From Beginning to End), a book written by Olga Morawska and Piotr Morawski. The work contains a Himalayan climber’s 2001–2009 diary covering, among others, expeditions to K2, Annapurna and Dhaulagiri, as well as his wife’s memoir written after his death. A combination of two perspectives and two narratives, of the climber and his life companion, makes the book stand out from the genre of Himalayan climbing accounts – for literary reasons and owing to its focus on human relationships (intersubjectivity). Nevertheless, a focus on space, a staple of the genre, is strong in this book as well. Consequently, the analysis of the climber’s notes points to a sensual topography: a record of direct experience of mountains. Morawska’s memoir, in turn, is permeated with spatial metaphors (of life as a journey) and brings grief to the fore.

Artykuł przedstawia interpretację książki Olgi i Piotra Morawskich Od początku do końca. Publikacja zawiera dziennik himalaisty z wypraw m.in. na K2, Annapurnę i Dhaulagiri, prowadzony w latach 2001–2009, oraz wspomnienia żony spisane po jego śmierci. Ścisłe połączenie dwóch perspektyw i narracji – wspinacza i bliskiej mu osoby – sprawia, że książka wyróżnia się w piśmiennictwie himalaistycznym ze względów literackich i poprzez szczególne wyeksponowanie relacji międzyludzkich (intersubiektywność). Podobnie jak w innych tego typu utworach ważną rolę odgrywa w niej przestrzeń. W analizie dziennika wspinacza podkreślono więc topografię sensualną – zapis bezpośrednich doświadczeń związanych z przestrzenią górską. We wspomnieniach żony istotną rolę odgrywa metaforyka przestrzenna (życie jako podróż), a na pierwszy plan wysuwają się emocje i praca żałoby.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/33709
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/33709
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 28 (2022/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_28-2022-1_05-Dutka.pdf188.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

219
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

239
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons