Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/33710
Title: Climbing the Already Climbed: Tadeusz Piotrowski’s Account of the Polish–Yugoslav Expedition to Tirich Mir
Authors: Kaliszuk, Przemysław
Keywords: mountaineering literaturealpinismthe sublimeHindu KushTadeusz Piotrowskiliteratura górskaalpinizmwzniosłośćHindukusz
Issue Date: 2021
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Przemysław Kaliszuk, "Climbing the Already Climbed: Tadeusz Piotrowski’s Account of the Polish–Yugoslav Expedition to Tirich Mir" in: "Slavica Tergestina 28 (2022/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022, pp. 122-151
Series/Report no.: Slavica Tergestina
Abstract: 
The article is devoted to Tadeusz Piotrowski’s 1988 book Słońce nad Tiricz Mirem (The Sun Over Tirich Mir), which tells the story of the 1978 Polish–Yugoslav expedition to Hindu Kush. The focus is on the text’s narrative construction in the context of the paradigm of a mountaineering expedition narrative. It is shown that the literariness of the narrative enables Piotrowski to modify the documentary character of the story without having to sacrifice its authenticity. The article also analyses the ways in which a coherent narrative identity is constructed through the ideological and aesthetic conception of the haptic sublime, which is a typical feature of modern mountaineering literature as such.

Artykuł jest poświęcony książce Słońce nad Tiricz Mirem Tadeusza Piotrowskiego, dotyczącej polsko-jugosłowiańskiej wyprawy w Hindukusz w 1978 roku. Autor opisuje konstrukcję narracyjną w kontekście schematu alpinistycznej książki wyprawowej. Zwraca przy tym uwagę na literackość narracji, która pozwoliła Piotrowskiemu zmodyfikować dokumentalny charakter opowieści i zarazem zachować jej autentyczność. Analizuje także sposoby budowania spójnej tożsamości narracyjnej poprzez ideologiczno-estetyczną koncepcję cielesnej wzniosłości (haptic sublime), charakterystyczną dla nowoczesnej literatury alpinistycznej.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/33710
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/33710
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 28 (2022/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_28-2022-1_06-Kaliszuk.pdf207.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Sep 24, 2022

Download(s)

220
checked on Sep 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons