Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/33711
Title: The Mountains that Wrote Them: Slovenians Climbing and Writing about Eight-Thousand-Metre Peaks
Authors: Mikša, Peter
Keywords: slovenian mountaineeringHimalayamountaineering literatureAleš KunaverTone Škarjaalpinizm słoweńskiHimalajeliteratura górska
Issue Date: 2022
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Peter Mikša, "The Mountains that Wrote Them: Slovenians Climbing and Writing about Eight-Thousand-Metre Peaks" in: "Slavica Tergestina 28 (2022/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022, pp. 152-154
Series/Report no.: Slavica Tergestina
Abstract: 
Today, Slovenian Himalayan climbers are ranked among the best in the world. This metaphorical climb to the top began with successful ascents of Makalu in 1975 and Everest in 1979. By 1995, Slovenians scaled all 14 peaks higher than eight thousand metres. So far, 249 Slovenians have taken part in 126 expeditions to eight-thousanders; 82 of them summited an eight-thousander, some more than once, as there were 149 ascents in total. 27 of them (co-)wrote at least one book detailing the expedition; there are 56 such books in total. The article gives a chronology of Slovenian Himalayan expeditions with an overview of the first Slovenian ascents of eight-thousanders. Featured are also a list of expedition members who (co-)wrote books about expeditions to eight-thousanders, a graph showing the frequency of book publications, and a list of Slovenian climbers and their eight-thousanders.

Słoweńscy himalaiści są współcześnie uznawani za jednych z najlepszych na świecie. Ta metaforyczna wspinaczka na szczyt rozpoczęła się wraz ze zdobyciem Makalu w roku 1975 oraz Mount Everest w roku 1979. Do roku 1995 słoweńscy wspinacze wspięli się na wszystkie 14 ośmiotysięczniki. Do chwili obecnej, 249 Słoweńców wzięło udział w 126 wyprawach na ośmiotysięczniki: 82 dotarło na szczyt, niektórzy więcej niż jeden raz, tak że ogólna liczba wejść liczy 149. 27 himalaistów napisało co najmniej jedną książkę wyprawową (niektórzy we współautorstwie); w sumie można naliczyć 56 takich książek. Niniejszy artykuł prezentuje chronologię słoweńskich wypraw w Himalaje, podając pierwsze wejścia słoweńskich wspinaczy na ośmiotysięczniki. Zawiera również listę wspinaczy-autorów książek górskich, wykres ukazujący częstotliwość publikacji książkowych, oraz listę słoweńskich wspinaczy wraz ze zdobytymi przez nich szczytami.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/33711
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/33711
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 28 (2022/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_28-2022-1_07-Miksa.pdf223.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

197
checked on Sep 24, 2022

Download(s)

219
checked on Sep 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons