Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/33715
Title: Between Loyalty to the Original, Customer Expectations and Reader Orientation: Translators’ Understanding of Their Roles Using the Example of the German Translation of the Slovenian Classic Book Pot
Other Titles: Między lojalnością wobec oryginału, oczekiwaniami klientów a zorientowaniem na czytelnika. Tłumacze i ich rozumienie własnej roli na przykładzie niemieckiego przekładu kultowej słoweńskiej książki Pot
Authors: Felgner, Lars
Keywords: literary translationpolyfunctional textSkopos theoryreader-oriented translationNejc Zaplotniktłumaczenie literackietekst wielofunkcyjnyteoria skoposutłumaczenie zorientowane na czytelnika
Issue Date: 2022
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Lars Felgner, "Between Loyalty to the Original, Customer Expectations and Reader Orientation: Translators’ Understanding of Their Roles Using the Example of the German Translation of the Slovenian Classic Book Pot" in: "Slavica Tergestina 28 (2022/I)", EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2022, pp. 254-280
Series/Report no.: Slavica Tergestina
Abstract: 
This article explores what understanding of the translator’s role should ideally underlie modern literary translations. It examines the extent to which functional translation models such as the Skopos theory, which place the expectations of the client and orientation towards readers above fidelity to the original, can be applied to the current professional practice of translating. Selected passages from the German translation of the Slovenian mountaineering book Pot will be used to illustrate how the analysis of the target audience can affect the translation process. By means of examples from the translation, it will be demonstrated that loyalty to the source text can be achieved not only by adhering to the wording of the original but also through deliberate changes (in the form of additions or footnotes). Against the background of the findings, contemporary literary translation will be defined as a purpose-oriented, creative, (self-)reflexive decision-making process focused on anticipated reader expectations.

Niniejszy artykuł poświęcony jest rozumieniu roli tłumacza jakie w idealnych warunkach powinno leżeć u podstaw nowoczesnych tłumaczeń literackich. Tekst poddaje analizie stopień możliwego zastosowania funkcjonalnych modeli translacyjnych w obecnych profesjonalnych praktykach tłumaczeniowych, np. teorii skoposu kładącej nacisk na oczekiwania klienta i zorientowanie na odbiorcę ponad wiernością oryginałowi. Wybrane passusy tłumaczenia na język niemiecki słoweńskiej książki górskiej pt. Pot przytoczone są tu dla zilustrowania sposobu, w jaki analiza docelowego odbiorcy może wpływać na proces tłumaczenia. Na podstawie przykładów zaczerpniętych z tłumaczenia zostanie wykazane, że wierność tekstowi wyjściowemu może zostać osiągnięta nie tylko przez trzymanie się brzmienia oryginału, ale także przez wprowadzenie celowych zmian (w postaci dopowiedzeń i przypisów). W tym kontekście współczesne tłumaczenia literackie zostaną zdefiniowane jako celowy, twórczy proces (samo-) świadomego podejmowania decyzji w oparciu o spodziewane oczekiwania czytelników.
Type: Article
URI: http://hdl.handle.net/10077/33715
ISSN: 1592-0291
eISSN: 2283-5482
DOI: 10.13137/2283-5482/33715
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale
Appears in Collections:Slavica Tergestina 28 (2022/I)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
SlavicaTer_28-2022-1_11-Felgner.pdf211.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

267
checked on Oct 2, 2022

Download(s)

232
checked on Oct 2, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons