Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/8502
Title: Sankt Peterburg in oblikovanje spomina
Authors: Verč, Ivan
Keywords: peterburški tekstspominknjiževnost kot razlikaSt Petersburgmemoryliterature as difference
Issue Date: 15-Mar-2013
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Ivan Verč, "Sankt Peterburg in oblikovanje spomina", in: Slavica Tergestina, 14 (2012), pp. 198-218.
Series/Report no.: Slavica Tergestina
14 (2012)
Abstract: 
Spomin obravnavamo kot »sposobnost
« (Ricoeur) pripovedovanja o preteklih
dogodkih. Med pretekle dogodke
umeščamo tudi tekstovne pojave.
Sanktpeterburški spomin je po eni
strani zgodba o tem, kako so bili pripovedovani
zgodovinski in vsakodnevni
dogodki, po drugi pa o tem, kako se
je iz različnih pripovedi izoblikoval
ustaljeni spomin. Sanktpeterburška
kultura je nasičena s »protislovji« in
»nasprotji«, ki jih je sicer mogoče preseči,
obenem pa je prav v njih mogoče
zaznati klice sodobnejšega mišljenja o
stvarnosti, ki je osnovana na razliki.

Memory is the “capacity” (Ricoeur)
to recount past time. Past events
include textual events. The memory
of St Petersburg is the story of how
historic and everyday events have been
recounted and the history of how a
shared memory has been formed from
diverse narratives. The city's culture is
full of “contradictions” and “contrasts”.
In one sense they may be observed in
terms of how they are overcome, in
another they may be viewed positively
as the manifestation of another way of
perceiving reality based on difference.
Type: Book Chapter
URI: http://hdl.handle.net/10077/8502
ISSN: 1592-0291
Appears in Collections:Slavica Tergestina 14 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Verc_SlavicaTer_14_2012.pdf192.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s) 10

1,217
checked on May 28, 2023

Download(s) 20

1,116
checked on May 28, 2023

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons