Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10077/9903
Title: Medkulturnost v literaturi: položaj Islama v sodobnem Slovenskem romanu po letu 1991
Authors: Potisk, Martina
Keywords: slovenska književnostsodobni slovenski romaninterpretativna analizakonceptni vidikitematizacijaIslammedkulturnostSlovenian literaturecontemporary Slovenian novelinterpretative analysisconceptual aspectsthematizationinterculturality
Issue Date: 2013
Publisher: EUT Edizioni Università di Trieste
Source: Martina Potisk, Medkulturnost v literaturi: položaj Islama v sodobnem Slovenskem romanu po letu 1991, in: Slavica Tergestina, 15 (2013), pp. 156-181.
Series/Report no.: Slavica Tergestina
15 (2013)
Abstract: Članek obravnava motivno-tematske in jezikovno-slogovne vidike pojavljanja islama v sodobnih slovenskih romanih po letu 1991. Pri tem ugotavlja, da se glede na ubesedene vrednostne opredelitve do islamske družbe oziroma kulture izrisujeta dve romaneskni liniji. Presojanje islamskega Drugega se namreč v romanih nekaterih avtorjev (M. Novak, M. Tomšič, G. Babnik, B. Kolar) povezuje z izrazito negativno tematizacijo elementov iz afriško-arabskega prostora, medtem ko drugi avtorji (A. E. Skubic, M. Sosič, G. Vojnović, J. Snoj) postavljajo dogajanje v kontekst zgodovinskih izkušenj slovenskega naroda, ki služijo kot izhodišče za nevtralno opredeljevanje do muslimanske pojavnosti iz nekdanje večetnične jugoslovanske skupnosti.
The article deals with the motivic-thematic and linguistic-stylistic aspects of the presence of Islamic appearance dimensions in the contemporary Slovenian novels since 1991, thereby it is determined that, according to the novelized valuation judgments toward the Islamic society or culture, the two novelistic lines are inevitable delineated. Actually, in some of the authors’ novels (M. Novak, M. Tomšič, G. Babnik, B. Kolar) the assessment of the Islamic Otherness is equated with extremely negative thematization of the elements from African-Arab area, meanwhile the other authors (A. E. Skubic, M. Sosič, G. Vojnović, J. Snoj) set the novelistic events into the context of the Slovenian historical experience, which is serving as a base for a surprisingly neutral definition, meant for only that Muslim appearance, which derives exclusively from the former multiethnic Yugoslav community.
URI: http://hdl.handle.net/10077/9903
ISSN: 1592-0291
Appears in Collections:Slavica Tergestina 15 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Potisk.pdf173.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

659
Last Week
0
Last month
3
checked on Apr 11, 2019

Download(s)

1,208
checked on Apr 11, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons